Naastenbeleid

HVO-Querido vindt het belangrijk dat jouw dierbare, onze cliënt, niet alleen onze zorg krijgt, maar ook steun en liefde van naasten.

In de tekst gebruiken we het woord ‘naaste’. We bedoelen daarmee: familieleden, partners, vrienden, kennissen, degene bij wie onze cliënt zich veilig en vertrouwd voelt.

Wij menen dat ‘Samen meer mogelijk’ is. Daarom betrekken we je graag en ondersteunen we je bij de zorg voor degene bij wie je betrokken bent.

Hoe betrekken we de naaste?

We betrekken de naaste het liefst zo vroeg mogelijk in het begeleidingstraject, bij voorkeur al bij het kennismakingsgesprek. Daarnaast bespreken en evalueren wij het begeleidingsplan en bereiden we het vervolgtraject voor. Uiteraard hebben we contact met elkaar als het niet goed gaat. Regelmatig zijn er gesprekken tussen naaste, cliënt en hulpverlener. We noemen dit triadische gesprekken. Triade betekent driehoek. We willen daarmee benadrukken dat ieders belang telt. Dat van de cliënt, van de naaste en van de hulpverlener. Wij bespreken de punten die naasten en cliënten inbrengen, de ondersteuning en de samenwerking.
Soms zit niet iedereen op één lijn. Dat kan een uitdaging zijn. Wij weten uit ervaring dat het belangrijk is om in gesprek te blijven, afspraken met elkaar te maken en niemand uit te sluiten.

Ondersteuning van de naaste

Het kan zijn dat een naaste ondersteuning nodig heeft. Dan kijken we samen wat nodig is. Denk bij voorbeeld aan aandacht voor je emoties, aan tips hoe je dingen kan benoemen of aan bijeenkomsten of trainingen voor naasten.

Geen netwerk

Wanneer een cliënt geen netwerk meer heeft, gaan we met de cliënt in gesprek om te kijken of er banden hersteld kunnen worden of dat hij of zij een nieuw netwerk wil opbouwen.

Naastenavonden

Drie keer per jaar organiseren wij naastenavonden waar verschillende thema’s aan de orde komen. Wij nodigen je van harte uit om (live of online) aanwezig bij deze avonden.

Het doel van de avonden is om je als naaste handvatten te geven om je dierbare zo goed mogelijk te ondersteunen in zijn/haar herstelproces. Daarnaast kun je ervaringen delen, andere naasten ontmoeten en geïnspireerd raken.

De naastenraad

Wil je meedenken en adviseren en collectieve belangen van familie en naasten behartigen, wordt dan lid van onze naastennraad.

Ben je op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

In de eerste plaats kan de hulpverlener van je dierbare je ondersteunen en tips geven. Als je meer nodig hebt, dan is er in Amsterdam een heel netwerk van activiteiten en organisaties waar je bij terecht kunt. HVO-Querido is aangesloten bij voorggznaasten.amsterdam . Hier vind je veel informatie over cursussen, lezingen en zelfhulpgroepen.

Kijk hier voor een handig overzicht met Handvaten voor naasten.