Inclusie

HVO-Querido wil een organisatie zijn waar cliënten en medewerkers zich gewaardeerd, gerespecteerd en thuis voelen. Een diverse werknemersgroep wordt gezien als een randvoorwaarde voor het bieden van goede zorg.

We zijn een lerende organisatie die in de toekomst nog sterker dan nu inclusief wil zijn. Medewerkers kunnen hun bijdrage leveren vanuit hun eigen identiteit, levensstijl en oriëntatie. Als werkgever willen we daar volop ruimte aan bieden, en zetten we ons de komende jaren dan ook neer als een organisatie waar je graag aan de slag gaat, wat je achtergrond ook is (meerjarenbeleidsplan 2020-2023).