Familievertrouwenspersoon

Myrna Seekles, familievertrouwenspersoon

Wanneer u als familielid of direct betrokkene te maken hebt met iemand die psychiatrische, psychosociale of verslavingsproblemen heeft, dan betekent dat veel voor u. U hebt vragen en maakt zich zorgen. Het kan moeilijk zijn om daarover te praten met hulpverleners. Soms weet u niet meer hoe het verder moet. Dan kunt u steun en advies krijgen van een deskundige: de Familievertrouwenspersoon.

De Familievertrouwenspersoon luistert naar uw kant van het verhaal. Zij wijst u de weg in de geestelijke gezondheidszorg en de maatschappelijke opvang, geeft antwoord op uw vragen over de psychiatrische of verslavingsproblemen en de behandeling. Zij ondersteunt u in het contact met de hulpverlener, de behandelaar of de instelling. En helpt u zoeken naar oplossingen als u kritiek hebt op de hulp die uw naaste krijgt.
Alle informatie is strikt vertrouwelijk. Zonder uw toestemming geeft de Familievertrouwenspersoon geen informatie door aan de cliënt of de hulpverleners.

Kijk hier voor de flyer over onze Familievertrouwenspersoon.

HVO-Querido heeft een vaste familievertrouwenspersoon: Myrna Seekles. Zij is werkzaam voor de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) en dus onafhankelijk van de organisaties waarvoor ze werkt. Myrna heeft als maatschappelijk werker in de sociale psychiatrie gewerkt en is daardoor goed bekend met de sector.

In het geval van vakantie e.d. zal een familievertrouwenspersoon van de LSFVP uit dezelfde regio het werk overnemen. Zij zijn bekend met HVO-Querido.

Contact

Myrna Seekles  |   (06) 27 28 98 45   |    m.seekles@lsfvp.nl


Kijk hieronder voor een voorlichtingsfilm van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.