Familie en vrienden

Als naastbetrokkene van een cliënt van HVO-Querido bent u een belangrijk onderdeel van zijn of haar sociale omgeving. Wij vinden het daarom vanzelfsprekend dat HVO-Querido ook voor u een toegankelijke instelling is. U heeft recht op duidelijke informatie over onze organisatie, over onze werkwijze en over wat u van ons wel en niet kunt verwachten. Onder naastbetrokkenen verstaan wij niet alleen de ouders, partners en kinderen van onze cliënten, maar ook andere familieleden, vrienden, collega’s, buren en kennissen.

Ons familiebeleid

Bij het ondersteunen van onze cliënten gebruiken wij – als de cliënten dat willen – graag de kennis en inzet van hun naastbetrokkenen. Wij stimuleren dan ook dat onze cliënten het contact met u in stand houden en waar nodig herstellen of verbeteren. Wij bieden ze daarbij de ondersteuning die zij wensen en nodig hebben. Dit doen wij onder meer omdat wij onze hulpverlening bij voorkeur aanbieden in de sociale omgeving van onze cliënt. En u, als naastbetrokkene, maakt deel uit van die sociale omgeving. Binnen deze algemene kaders voor familiebeleid geeft ieder team zijn eigen invulling aan de opdracht om het contact met de naastbetrokkenen te bevorderen. De manier waarop het familiebeleid in de praktijk vorm krijgt, kan per voorziening verschillen. Onze organisatie is namelijk heel divers; onder HVO-Querido vallen ruim veertig voorzieningen, met uiteenlopende doelgroepen en doelstellingen.

De cliënt beslist

Een van de belangrijkste uitgangspunten voor ons handelen is dat de cliënt een doorslaggevende stem heeft in de manier waarop u als naastbetrokkenen wordt geïnformeerd en wordt ingeschakeld bij de begeleiding. In de praktijk betekent dit dat wij u alleen persoonlijke informatie over de cliënt geven als hij of zij daarover is geïnformeerd en er expliciet mee heeft ingestemd.

Het sociaal netwerk in beeld

HVO-Querido vindt het belangrijk om zicht te hebben op de sociale contacten van onze cliënten, met name als het gaat om de contacten met naastbetrokkenen. U kunt immers helpen om het relatienetwerk van onze cliënt te herstellen en/of verder uit te breiden. Wij besteden er dan ook veel aandacht aan om het sociaal netwerk in kaart te brengen. Ook inventariseren we welke rol de naastbetrokkenen kunnen en willen spelen.

Uw recht op informatie als naastbetrokkene

Als naastbetrokkene heeft u recht op goede informatie die u op tijd krijgt. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden tot contact of bezoek in de voorziening waar uw familielid of vriend verblijft. De cliënt zelf is voor al uw vragen uiteraard uw belangrijkste informatiebron. Daarnaast staan ook onze medewerkers in de voorziening u natuurlijk graag te woord.

Als u wordt ingeschakeld bij begeleiding

Soms worden naastbetrokkenen ingeschakeld bij de hulpverlening. Dat gebeurt uiteraard pas nadat de cliënt hierom heeft gevraagd of ermee heeft ingestemd. En natuurlijk hangt het ook af van uw eigen wensen en mogelijkheden. De manier waarop u als naaste bij de begeleiding van de cliënt betrokken wordt, kan per situatie zeer verschillen. De cliënt of zijn persoonlijk begeleider kan u daarover meer informatie geven. Vaak gaat het betrekken van naasten bij de hulpverlening vanzelf goed, maar niet altijd. Soms wil een cliënt tijdelijk even geen contact. Soms heeft u wellicht zelf ook steun nodig. In alle gevallen spannen onze hulpverleners zich in om het contact tussen de cliënt en u te bevorderen.

Niet tevreden?

Wij doen ons best om u goede informatie en advies te geven. Toch kan het gebeuren dat u daarover niet tevreden bent. In dat geval kunt u het best contact opnemen met de leidinggevende van de voorziening waar uw naaste verblijft. Levert dat geen bevredigend resultaat op, dan kunt u terecht bij een van onze familievertrouwenspersonen. Daarnaast heeft HVO-Querido een klachtencommissie.

Documenten voor familie en vrienden

 

UITGELICHT

Zelfredzaamheid kwetsbare Amsterdammers groter door Samen Sterk Wonen

Zestien kwetsbare jonge Amsterdammers bij elkaar in een woongroep. Kan dat? Bij HVO-Querido dachten ze van wel. Sterker nog, het werd een succesverhaal. Wél een met wat leermomenten. Projectleider Huisvesting Kim Oostveen: ‘Samen Sterk Wonen houdt in dat mensen met een psychische kwetsbaarheid zelfstandig wonen in een groep en steun ervaren aan elkaar als buur. Betrokken naasten ondersteunen de bewoners actief.’ (meer…)

Theater: Wat is Mantelzorg?

Ongeveer één op de acht jongeren in Amsterdam is mantelzorger, maar durft daarvoor niet uit te komen of is niet in staat zich als zodanig te verwoorden en of hulp te zoeken. Zij staan daarin niet alleen! (meer…)