Familie en naasten

Samenwerken werkt

Collega’s Jane Dest en Marieke van Vuure van onze afdeling Samen Sterk Wonen West komen aan het woord in YN, het tijdschrift van Ypsilon, onder meer over het verplichtende karakter van de triadische samenwerking tussen cliënt, naaste en hulpverlener. ’Wij zijn trots op wat we doen. En het werkt!’ (meer…)

Familie- en naastenavonden

Bent u familie of naaste van iemand die in begeleiding is bij HVO-Querido? U bent van harte welkom op onze naastenavonden! (meer…)

We zijn er voor elkaar. Samen is meer mogelijk. Waarom wij familie- en naasten belangrijk vinden en hoe wij willen samenwerken.

‘Hoe fijn is het om iemand naast je te hebben die met je meegaat voor een wandeling of dagje uit? Of je af en toe kan helpen met boodschappen of bij een afspraak kan zijn waar je tegenop ziet? Ben jij die broer, zus, partner, vriend(in), buurman(vrouw), collega of sportmaatje? Dan kun je veel meer betekenen dan je denkt.’ Hulpverlener van HVO Querido

Samen onze kennis en hulp delen: daar komen we verder mee

Dat samen meer mogelijk is weten we allemaal. Zonder vrienden en familie komt niemand er uit. Voor uw naaste geldt dat natuurlijk ook. Als begeleiders zijn we tijdelijk in het leven van cliënten. Familie- en naasten zijn blijvend. Wij hopen daarom dat we met jou als naaste en onze cliënt samen kunnen afstemmen hoe wij zo goed mogelijk samen gaan werken. Met ‘naaste’ of ‘dierbare’ bedoelen we de ouders, partners en kinderen van cliënten, maar ook andere familieleden, vrienden, collega’s, buren en kennissen.

Betrokken tijdens het hele traject

We nodigen je van harte uit om betrokken te zijn gedurende de periode dat jouw naaste bij ons in begeleiding is. Vanaf de intake vragen wij je dierbare wie zijn naasten zijn. We leggen uit waarom wij met hen samenwerken. Tijdens of vrij snel na het intakegesprek, willen we met jou en je naaste in overleg gaan. We willen bespreken hoe we contact onderhouden en hoe we kunnen samenwerken. Dat kan op allerlei vlakken. Je kan bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage leveren aan het herstelproces. Afhankelijk van je naaste en het team waar hij/zij begeleid wordt, kun je bij begeleidings- en evaluatiegesprekken aanwezig zijn. We kunnen afspraken maken over hoe we omgaan met privacygevoelige informatie. De afspraken die er zijn gemaakt tussen jou, je naasten en ons leggen we vast in het cliëntendossier. In afstemming met je naaste, houden we je bij belangrijke veranderingen (zoals een verhuizing of een eventuele opname in een kliniek) op de hoogte. Wij vragen je om ons op de hoogte te houden van je contactgegevens, zodat we je kunnen bereiken.

‘Ik vond het heel fijn dat ik vanaf het begin betrokken werd bij de begeleiding van mijn zoon. Het werd mij duidelijk wat de hulpverlener voor mijn zoon wel en niet kan doen. Ik heb het gevoel dat we er samen voor staan en dat werkt goed.’ Moeder van een cliënt in begeleiding bij HVO-Querido

Belemmeringen en privacy

Soms zijn er belemmeringen. Stel dat jij of je dierbare nog twijfelt over de samenwerking tussen ons drieën, dan kijken we samen of- en hoe we die belemmeringen kunnen wegnemen.

‘In het begin had ik er moeite mee dat mijn ouders ook betrokken werden bij de begeleiding. Ik ben toch volwassen? Maar gaandeweg begreep ik dat ik niet alles in mijn eentje kan oplossen en dat de hulpverleners ook niet alles voor me kunnen doen. Door mijn ouders en twee vrienden te betrekken merk ik dat ik tot veel meer kom. Ik kijk bijvoorbeeld met mijn vader naar voetbal en ga af en toe met mijn moeder naar een film. Dat doet me goed.’ Cliënt in begeleiding van HVO-Querido.

Jouw naaste heeft al langere tijd te maken met (psychische en of psychosociale) problemen. Daarvoor is hij/zij bij ons aangemeld en krijgt hij/zij van ons begeleiding. Eén van de kenmerken van die begeleiding is dat hij/zij daarin ook autonoom is. Wij benadrukken altijd bij je dierbare het belang van de betrokkenheid van familie- en naasten. Mocht blijken dat je naaste toch geen afstemming met je wil, dan zijn wij gebonden aan de privacywet. Wel mogen we bijvoorbeeld algemene informatie geven.

‘We willen van elke cliënt minstens één contactpersoon in ons dossier hebben staan. We hopen daarmee dat we met elke cliënt goede afspraken kunnen maken over de samenwerking en afstemming met die contactpersoon. We nemen uiteraard de privacyregels in acht, zowel die van onze cliënt als die van jou als naaste.’ Voorzitter Raad van Bestuur HVO-Querido

Ondersteuning aan jou als naaste

Als naaste heb je waarschijnlijk al langere tijd te maken met allerlei zorgen en situaties rondom je dierbare. Mogelijk heeft dat ook invloed gehad op jouw leven en functioneren. Wij kunnen met jou kijken welke ondersteuning wij of derden jou kunnen bieden.

‘Ik heb deelgenomen aan een training voor naasten. Ik merkte dat me dat heel erg heeft geholpen. Ik heb heel veel geleerd van de andere naasten die in de groep zaten. Ik heb allerlei handvatten gekregen hoe ik in sommige situaties anders moet omgaan met mijn dierbare. Ik heb geleerd dat ik ook een aandeel heb in het herstel van mijn dochter.’ Vader van een cliënt van HVO-Querido.

HVO Querido biedt aan naasten op verschillende gebieden steun en informatie. Sommige teams hebben bijvoorbeeld nieuwsbrieven of organiseren een jaarlijkse bijeenkomst voor naasten. Daarnaast organiseren wij een paar maal per jaar boeiende bijeenkomsten die waardevol zijn voor naasten. Kijk geregeld even op onze website voor ons aanbod aan naasten.

Meedenken?

Als jij je betrokken voelt en je hebt ideeën, horen we dat graag . Dit kan in een gezamenlijk gesprek, één op één met de begeleider of met teammanager van de locatie. Wanneer je structureel mee wil denken over het familie- en naastenbeleid van HVO-Querido, dan nodigen we je van harte uit om plaats te nemen in de centrale naastenraad. Stuur een mail naar familieennaasten@hvoquerido.nl.

Ontevreden?

Ben je niet tevreden over de afstemming en samenwerking, dan vragen we je om dat eerst samen op te proberen te lossen met de begeleider van je naaste. Kom je daar niet uit, verwijzen wij naar een bemiddeling met de manager van de afdeling. Als dat niets oplevert of je wil iets in vertrouwen bespreken kun je je wenden tot onze onafhankelijke familievertrouwenspersoon Kathelijne Groffen, (06) 11 26 19 38. Als deze bemiddeling tot ontevredenheid leidt, kun je een klacht indienen bij onze klachtencommissie.

Meer informatie

  • Voor ideeën of vragen over het beleid, het aanbod voor naasten of aanmelding voor de naastenraad kun je mailen naar familieennaasten@hvoquerido.nl of bellen naar (020) 561 90 90.

Handige websites

Praktische boeken voor naasten

  • Help, het wordt me te veel: Hoe je als naastbetrokkene overeind blijft, Erwin van Meekeren, Boom 2012. Een helder boekje met algemene tips over de meest voorkomende psychische stoornissen.
  • Bondgenoten, Henk-Willem Klaassen, Boom 2014. Over hoe familieleden en hulpverleners in de psychiatrie kunnen samenwerken.

We kijken uit naar een goede samenwerking.