Klachtenregeling

HVO-Querido streeft naar een goede kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent of het ergens niet mee eens bent. U kunt dan terecht bij uw persoonlijk begeleider of teammanager. Vindt u het lastig om uw klacht met hen te bespreken, dan kunt u iemand meenemen naar het gesprek. Bijvoorbeeld een partner, een familielid, iemand anders die u vertrouwt of een cliëntenvertrouwenspersoon.

Kijk hier voor de klachtenregeling cliënten.

Klachtenfunctionaris

Is uw onvrede niet opgelost door de medewerker of de leidinggevende, dan kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris. U kunt ook rechtstreeks naar de klachtenfunctionaris, zonder dat u al een gesprek met een medewerker of leidinggevende hebt gehad. De klachtenfunctionaris zorgt ervoor dat uw klacht op de juiste wijze wordt afgehandeld en informeert, adviseert en bemiddelt waar nodig. Zij stellen zich daarbij onpartijdig en onafhankelijk op.

Contactgegevens klachtenfunctionarissen
Moekish Dwarkasing
(020) 561 90 90 / (06) 15 10 29 93
Asmaé Choukat
(020) 561 90 90 / (06) 21 96 87 51
klachtenfunctionaris@hvoquerido.nl

Cliëntenvertrouwenspersonen/familievertrouwenspersoon

Vindt u het moeilijk om uw onvrede direct te bespreken met de medewerker, leidinggevende of klachtenfunctionaris, dan kunt u daarbij ondersteuning vragen van een cliëntenvertrouwenspersoon. Familieleden en naasten kunnen zich wenden tot een familievertrouwenspersoon. Zij handelen niet zelf uw klacht af, maar kunnen u of uw naasten adviseren en/of ondersteunen. Dat doen ze bijvoorbeeld bij het bespreekbaar maken van uw klacht, het opstellen van een klacht en de afhandeling daarvan. Ook wanneer u (nog) geen klacht hebt, maar wel behoefte hebt aan een luisterend oor of informatie en advies, kunt u op hen een beroep doen. Hun bijstand is gratis. De vertrouwenspersonen hebben een geheimhoudingsplicht en mogen dus niet met anderen praten over wat u vertelt. Tenzij u dat goed vindt.

Contactgegevens cliëntenvertrouwenspersonen
Lina Elise Berger / Frank Schneider
lina.berger@hvoquerido.nl / frank.schneider@hvoquerido.nl
0800 555 66 61 (gratis) 0800 555 66 62 (gratis)

Contactgegevens familievertrouwenspersoon
Kathelijne Groffen
k.groffen@familievertrouwenspersonen.nl
(06) 11 26 19 38