Klachtenregeling

Ben je niet tevreden over de manier waarop we met je omgaan of besluiten die er samen met jou zijn genomen? Praat hier dan over met de betreffende persoon. Wil je dat niet of kom je er met die persoon niet uit? Dan kun het ook bespreken met de leidinggevende van de betreffende persoon of iemand anders binnen HVO-Querido. Samen komen we er meestal wel uit. Als je niet weet bij wie je terecht kunt, neem dan contact met ons op via onze receptie.

Klacht indienen

Natuurlijk kun je ook formeel een klacht indienen. Dit kan mondeling of via e-mail of brief. Je kunt je klacht indienen bij een medewerker, een leidinggevende of het bestuur van HVO-Querido. Ook kun je advies vragen of een klacht indienen bij de onpartijdige Stedelijke Klachtencommissie.

Stedelijke Klachtencommissie

De Stedelijke Klachtencommissie heeft een eigen website, zie www.klachtencommissiepoa.nl.

p/a Eerste Ringdijkstraat 5
1097 BC Amsterdam
telefoon (06) 14 26 49 72
info@klachtencommissiepoa.nl

Cliëntvertrouwenspersonen

Als je een klacht wilt indienen, kun je een familielid of vriend vragen je te helpen. Ook kun je terecht bij een van onze vertrouwenspersonen. Dit zijn onafhankelijke personen, die jouw standpunt als uitgangspunt neemt. De vertrouwenspersoon geeft je informatie en advies en helpt bij het oplossen van je klacht.

Frank Schneider

Cliëntvertrouwenspersoon
telefoon 0800 – 555 6662 (gratis)
frank.schneider@hvoquerido.nl
werkdagen: wo, vr

Lina Berger

Cliëntvertrouwenspersoon
telefoon 0800 – 555 6661 (gratis)
lina.berger@hvoquerido.nl
werkdagen: ma, di, do

Behandeling klacht

Dien je een klacht in bij de Stedelijke Klachtencommissie? Dan behandelt de commissie deze zorgvuldig. De Klachtencommissie bevestigt binnen 7 dagen de ontvangst van je klacht en stuurt de procedure voor behandeling aan je op. De Klachtencommissie kan beide partijen onafhankelijk van elkaar vragen de zaak mondeling toe te lichten. Na uitspraak van de Klachtencommissie informeert het bestuur van HVO-Querido je of we maatregelen nemen naar aanleiding van je klacht en zo ja, welke. Houd er rekening mee dat de behandeling van je klacht even kan duren. Je kunt je klacht altijd intrekken, ook als de Klachtencommissie deze al in behandeling heeft genomen.

Geheimhouding

Uiteraard mogen alle personen die zijn betrokken bij de behandeling van je klacht geen informatie hierover geven aan anderen.

Kosten

Aan een klachtenprocedure zijn voor jou geen kosten verbonden.

Andere mogelijkheden

Het staat je natuurlijk ook altijd vrij om je klacht in te dienen bij een externe instantie, bijvoorbeeld bij een externe klachteninstantie, de rechter of de Inspectie voor de Gezondheidszorg.