Cliëntenraad

De cliëntenraad van HVO-Querido zet zich in voor de belangen van alle mensen die gebruik maken van onze zorg-, hulp- en dienstverlening. Heb je ideeën hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren? Of heb je vragen of klachten over de hulpverlening van HVO-Querido? Dan kun je terecht bij de cliëntenraad.
Deze raad behartigt de belangen van alle cliënten van HVO-Querido. De cliëntenraad behandelt geen individuele zaken.

Cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit een centrale cliëntenraad, drie zorgraden en diverse cliëntencommissies.

De cliëntenraad is betrokken bij al onze voorzieningen en praat mee over het afstemmen van ons zorgaanbod op de vraag. De commissies overleggen met de teammanager over praktische zaken en ideeën die het samenleven prettiger maken. Als een teammanager niet over iets kan beslissen, dan komt de betreffende zorgraad in actie. De drie zorgraden behartigenn de belangen van cliënten in een aantal zorgprogramma’s. Deze overleggen dan met de betreffende directeur. Sommige zaken kunnen het beste worden besproken op bestuursniveau in de centrale cliëntenraad (CCR). Deze raad vergadert elke maand met het bestuur van HVO-Querido. De centrale cliëntenraad neemt ook deel aan het overleggen met cliëntenorganisaties in de andere drie grote steden, de gemeente Amsterdam, het GGZ ambassadeursproject en Cliëntenbelang Amsterdam.

Contact cliëntenraad

Telefoon: (06) 11 19 58 37
E-mail: clientenraad@hvoquerido.nl