Nieuws

Opvang in Amsterdam

Sinds half oktober bivakkeert een oud-bewoner van HVO-Querido in een tentje voor het stadhuis van Amsterdam. Hij kan geen sociale huurwoning krijgen en wil geen gebruik maken van de tweepersoonskamer in een passantenpension die hem is aangeboden.

Voordat hij zijn tent opzette voor de Stopera, verbleef hij in een tijdelijke opvang van HVO-Querido, het Passantenpension Havenstraat. Dit pension is gesloten omdat we maar tijdelijk gebruik konden maken van deze locatie. Alle bewoners hebben ergens anders een plek gekregen.

Inmiddels is in goed overleg met de man die voor de Stopera sliep afgesproken dat hij na een bezoek aan de huisarts een paar dagen naar onze ziekenboeg de Aak gaat om bij te komen. HVO-Querido probeert hem daarna zo snel mogelijk een eenpersoonskamer aan te bieden. Met een sociaal medische urgentie van de GGD zal hij waarschijnlijk spoedig een eigen woning vinden.

Hoe werkt het als je geen woning hebt?

Dakloosheid kan allerlei oorzaken hebben. Meestal komt het door een combinatie van factoren, zoals bijvoorbeeld het verliezen van een baan, een scheiding, een sterfgeval en/of psychische problemen.
Soms kunnen mensen bij anderen in hun netwerk terecht. Dat is vaak tijdelijk en soms is er geen sprake van een netwerk. Na screening door de GGD kan men dan tijdelijk wonen in een passantenpension. Dit is een hotelachtige voorziening waar zelfredzame, dakloze mensen voor zes maanden een gemeubileerde kamer huren om zelfstandig en in alle rust aan een oplossing voor hun situatie van dakloosheid werken. Het gaat om dakloze mensen zonder zorgindicatie die een binding hebben met Amsterdam.  Ook beschikken zij over een inkomen om 15 euro per dag huur te betalen.
Er is helaas een wachtlijst voor mensen die van een passantenpension gebruik willen maken. Het aantal plekken is beperkt en de uitstroom verloopt niet snel omdat woonruimte in Amsterdam schaars is.

Wat biedt HVO-Querido nog meer?

We bieden opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten aan mensen die het (tijdelijk) niet op eigen kracht redden. Mensen die maar weinig zorg nodig hebben, kunnen dus tijdelijk in onze passantenpensions terecht. We zijn er ook voor mensen die meer zorg nodig hebben zoals volwassenen met psychiatrische problemen, jongeren die moeite hebben met zelfstandig wonen, dakloze mensen met verslavingsproblemen, slachtoffers van mensenhandel, gezinnen met psychosociale kwetsbaarheid en ongedocumenteerden.
Al deze mensen kunnen terecht in onze maatschappelijke opvang, bieden we beschermd wonen of wonen met onze begeleiding zelfstandig in de wijk.

Kijk op de website van de gemeente voor meer informatie over opvang en (woon)begeleiding in Amsterdam.

 

 

Reacties ( 0 )

    Geef een reactie

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *