Gezinnen

Opening Czaar Peter

De eerste zes semi-zelfstandige woningen voor jonge dak- en thuisloze moeders met kinderen in de Czaar Peterstraat zijn ruim een maand in gebruik. Vorige week donderdag werd de officiële opening verricht in het Werkteater aan de Oostenburgergracht. Directeur Mommers van Eigen Haard en Ella Kalsbeek, directeur van Altra hielden een korte inleiding waarna acteurs van acteursbureau Kapok korte sketches opvoerden en thema’s van jonge moeders, hun mogelijkheden en onmogelijkheden, en vaders aan de orde stelden. Aan de hand van stellingen werd met het publiek een debat gevoerd over de opvang van jonge moeders.
Even later werd het pand aan de Czaar Peterstraat oficieel geopend door wethouder Rengelink van stadsdeel Centrum en was er gelegenheid om het pand van binnen te bezichtigen.

De opvang van jonge moeders in de Czaar Peterstraat is een initiatief van woningcorporatie Eigen Haard, die voor de woning en de inrichting van het pand zorgde, Altra, die voor de opvoedingsondersteuning zorgt en HVO-Querido, die de woonbegeleiding en het maatschappelijke werk op zich neemt.

Er wonen nu 6 jonge moeders met kind(eren) in dit pand en volgend jaar wordt deze opvang nog verder uitgebreid met een tweede pand in de straat, eveneens voor 6 jonge moeders met hun kinderen. De moeders zijn voor het merendeel afkomstig van de woonvoorziening Alexandria. Zij zullen na verloop van tijd uitstromen naar een zelfstandige woning, al dan niet met begeleiding.

Reacties ( 1 )

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *