Nieuws

Onderzoek Discus

Discus, de innovatieve Amsterdamse huisvestingsgelegenheid voor daklozen,  is een groot succes. Dit blijkt uit onderzoek van het Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het UMC St Radboud dat in opdracht van HVO-Querido, de gemeente Amsterdam en Agis Zorgverzekeringen is uitgevoerd.

De meeste daklozen die via Discus Amsterdam onderdak vonden, zijn na de start van het project ruim 5 jaar geleden nog steeds blijvend gehuisvest, tevreden met hun leven en met de begeleiding die zij krijgen. Discus Amsterdam is een initiatief van HVO-Querido, Arkin en woningcorporatie de Alliantie Amsterdam en wordt ondersteund door de gemeente Amsterdam en Agis. De huisvestingsgelegenheid voor dak- en thuislozen met psychische, lichamelijke en verslavingsproblemen bestaat inmiddels meer dan 5 jaar. Onder de noemer ‘housing first’ huren cliënten een woning vanuit dit project. Zij betalen zelf de huur en regelen hun eigen huishouden. Dit lukt met gerichte woonbegeleiding door HVO-Querido.

Meer voor hetzelfde geld

Uit het onderzoek van UMC St Radboud blijkt dat Discus Amsterdam een ‘zware’ groep mensen bereikt: er is sprake van een zwakke sociaal economische positie, meerdere psychische, lichamelijke en verslavingsproblemen, een instabiele woongeschiedenis en relatief veel gebruik van zorg. Discus Amsterdam maakt haar doelstelling waar: na ruim 5,5 jaar is het merendeel van de cliënten nog steeds gehuisvest. De kwaliteit van leven verbetert en de terugval naar dakloosheid is beperkt. Discus Amsterdam laat daarmee zien dat het mogelijk is om dakloze mensen met succes direct een woning toe te wijzen en dan te werken aan hun participatie in de maatschappij. In het oog springt hoe positief cliënten en begeleiders zijn over de werkwijze van Discus Amsterdam. Allen beoordelen de aanpak met een dikke acht. De werkrelatie wordt van beide kanten positief beoordeeld, de ontvangen hulp vinden klanten en begeleiders over het algemeen juist. Daarnaast is de aanpak kostenbesparend. Met een zelfde hoeveelheid menskracht als bij 24-uurs opvang kan HVO-Querido meer mensen begeleiden. De overlast op woningen is beperkt en woningbouwcorporaties zijn zeer tevreden.

Realiseren eigen woonruimte

Het doel van Discus Amsterdam is het opheffen van dak- en thuisloosheid bij mensen met meervoudige en complexe problemen en hen hierdoor weer te laten deelnemen aan de maatschappij. Kern van de aanpak is dat begeleiders inspelen op de vraag en behoefte van de persoon en zich niet primair richten op problemen als psychische en lichamelijke verslaving. De huurders van Discus Amsterdam krijgen begeleiding op de weg naar deelname in de maatschappij, een gezondere leefwijze en levenshouding en naar een zinvolle dagbesteding.

Uitval naar dakloosheid zeer laag

UMC St Radboud onderzocht de impact van Housing First op bewoners van het Discus Amsterdam project dat in 2006 van start ging. In totaal zijn er 123 Discus klanten sinds de start geregistreerd en woont 77 procent van de klanten nog steeds in een woning die zij via het Discus project hebben gekregen. De uitstroom (5,7%) en de uitval (2,5%) van klanten bij Discus zijn (zeer) laag. Clemens Blaas, lid van de Raad van Bestuur van HVO-Querido: “Wij zijn uitermate blij met de resultaten waaruit blijkt dat een kwetsbare groep met hulp via Discus Amsterdam toch hun weg blijkt te vinden. De motivatie om via Discus gehuisvest te worden en professionele hulp te ontvangen was bij bijna alle bewoners aanwezig toen zij bij dit project startten. Dit toont aan dat cliënten duidelijk gemotiveerd zijn om deel te nemen aan professionele begeleiding. Discus is en blijft een zeer succesvol en vernieuwend project dat we graag verder willen uitbreiden in Amsterdam.”

New York als voorbeeld

Discus Amsterdam is de eerste Housing First-praktijk in Nederland. Sinds de start in 2006 zijn ook steden als Utrecht, Eindhoven en Maastricht met Housing First begonnen. De inspiratie voor het Discus Amsterdam project vormt de werkwijze van het Amerikaanse project ‘Pathways to Housing’ uit New York. Dit project gaat ervan uit dat daklozen eerst moeten krijgen wat zij het meest ontberen, namelijk een dak boven hun hoofd. Dat houdt in dat daklozen eerst een woning toegewezen krijgen en daarna ondersteunende hulp op het gebied van gezondheid, verslaving, scholing werk of dagbesteding. Het ‘Pathways to Housing’ project werd in New York in 1992 opgezet en bestaat nog steeds. Inmiddels zijn dergelijke projecten ook in steden als Vermont, Washington en Philadelphia opgezet.

Kijk hier voor een samenvatting van de evaluatie van Housing First door het UMC St Radboud.

 

Reacties ( 0 )

    Geef een reactie

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *