Nieuws

Nachtopvang tijdelijk uitgebreid

De gemeente Amsterdam biedt dak- en thuislozen vanaf 18 december uitgebreide nachtopvang gedurende de winterperiode. Het college van B&W heeft dit besloten naar aanleiding van de raadsmotie ‘bed, bad en brood voorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers’. Door ook nachtopvang voor dak- en thuislozen te bieden, wordt de ongelijkheid tussen vreemdelingen zonder verblijfstatus en dak- en thuislozen opgeheven. Uitgangspunt is dat iedereen die kwetsbaar is, moet worden voorzien van basale levensvoorzieningen zoals onderdak, voedsel en kleding.

Elke winter bereidt de gemeente zich samen met de opvanginstellingen voor op de opvang van daklozen bij aanhoudende winterkoude. Net als vorig jaar tijdens de winterkoudeopvang vindt de opvang plaats in de voormalige Valeriuskliniek aan het Valeriusplein in stadsdeel Zuid. Nieuw is dat de nachtopvang tot 1 maart 2015 aaneengesloten geopend is. De omwonenden zijn deze week geïnformeerd over de openstelling.

Winteropvang voor mensen die het nodig hebben

De nachtopvang is bedoeld voor dak- en thuislozen. De GGD spreekt iedereen en bepaalt of mensen zelfredzaam zijn en toch zelf onderdak kunnen regelen. Ook kijkt de GGD of mensen extra kwetsbaar zijn en misschien speciale zorg nodig hebben. Dan gaan zij naar de reguliere opvang elders in de stad.

Samenwerking

Winteropvang Valeriusplein

Winteropvang Valeriusplein

De nachtopvang gedurende de winterperiode wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen de gemeente Amsterdam (GGD, WZS, stadsdeel Zuid, DWI), de instellingen voor maatschappelijke opvang (HVO-Querido, Leger des Heils, De Volksbond en De Regenboog) en GGZ inGeest. GGD doet de screening. HVO-Querido en Leger des Heils coördineren de opvang, die wordt uitgevoerd met vrijwilligers van de betrokken MO-instellingen. HVO-Querido zet het Mobiele Team en het Passantenverblijf in.

Zie hierover ook Het Parool en RTL Nieuws.

Reacties ( 0 )

    Geef een reactie

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *