Nieuws

Minder recidive door intensieve begeleiding thuis

HVO-Querido draait samen met vier andere zorgaanbieders een landelijke proef met het Volledig Pakket Thuis voor forensische cliënten.

Een artikel van Cecilia Petit – ‘Toen hij bij ons kwam wonen, kregen wij van de reclassering een uitdraai van drie pagina’s met alle delicten die hij vanaf zijn twintigste had gepleegd. En daar zaten best pittige zaken tussen. Inmiddels heeft hij een woning op eigen naam en kom ik alleen nog bij hem op bezoek voor de gezelligheid. Niet dat het altijd even goed met hem gaat. Hij blijft worstelen met zijn verslaving, het is het tot nu toe niet gelukt om langere tijd een baan te behouden en hij heeft de rest van zijn leven hulp nodig bij het beheren van zijn financiën. Maar vanaf de dag dat hij de sleutel van zijn eigen woning kreeg en bij ons in begeleiding kwam, is hij nooit meer in aanraking gekomen met de politie. Ik ben heel blij dat justitie nu een pilot gaat draaien waardoor wij meer cliënten die met justitie in aanraking komen, met een Volledig Pakket Thuis op een eigen woning kunnen helpen resocialiseren.’

Aan het woord is een begeleider van Discus, een van de teams van HVO-Querido die mensen met zware problematiek op een eigen woning begeleidt door hen een Volledig Pakket Thuis (VPT) te bieden.

Landelijke proef

Tot voor kort bestond dit aanbod niet voor cliënten wiens traject werd gefinancierd door justitie. Maar vanaf 1 augustus heeft justitie HVO-Querido en vier andere zorgaanbieders gecontracteerd om deel te nemen aan een landelijke pilot. Binnen deze pilot wordt jaarlijks aan tien justitiabelen die aan de voorwaarden voldoen een VPT geboden.

Anita Haarsma, coördinator pilot VPT

Maatwerk

Bij een VPT-plaatsing verblijft de cliënt in een zelfstandige woning of kamer en ontvangt hij of zij daar dezelfde zorg als in een 24-uurs voorziening. De cliënt krijgt zoveel begeleidingsuren als nodig is.
Anita Haarsma, coördinator van de pilot VPT voormensen die met Justitie in aanraking zijn gekomen, vertelt: ‘Wij bieden echt maatwerk. Dat kan betekenen dat de ene medewerker maar vier cliënten in zijn caseload heeft omdat zijn cliënten echt hand in hand begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld met koken, schoonmaken of om de weg naar instanties te vinden. Terwijl een andere collega misschien wel acht cliënten heeft.’

Drie voorwaarden

Team Discus heeft jarenlange ervaring met het bieden van deze vorm van zorg. Cliënten krijgen van hen op dag één van het begeleidingstraject de sleutel van hun woning onder drie voorwaarden: de huur betalen, geen overlast in de buurt veroorzaken en open staan voor begeleiding. Deze manier van werken blijkt bij een grote groep cliënten zeer succesvol te zijn.

Intensieve begeleiding

Er zijn veel mensen die niet goed gedijen in een groep. Het leven in de opvang, waar je dicht op elkaar leeft met mensen die allemaal problemen hebben, is dan een zware opgave. Tot voor kort kon je, als je traject door justitie werd gefinancierd, pas naar een eigen woning uitstromen als je leven op orde was en je weinig begeleiding meer nodig had. Dat perspectief lijkt voor veel cliënten zo onbereikbaar en ver weg, dat ze het niet volhouden en uitvallen. Omdat onze ervaring is dat voor deze cliënten het verblijf in een eigen woning met intensieve begeleiding veel succesvoller uitpakt en de recidivekansen vermindert, heeft HVO-Querido lang bij justitie gepleit om VPT ook mogelijk te maken voor deze groep.

Vertrouwen

‘Het feit dat mensen met een woning echt iets te verliezen hebben, blijkt een sterke prikkel om dingen te veranderen in hun leven,’ aldus Anita Haarsma. ‘We zien dat cliënten die jarenlang niet vooruit kwamen, als ze een woning hebben ineens wel in behandeling gaan, schuldhulpverlening accepteren of dagbesteding gaan doen. Dat komt ook door onze manier van werken. Wij geven cliënten veel vertrouwen en focussen op wat er goed gaat. Ook al is het maar iets kleins, wij vieren alle successen. Dat betekent niet dat wij onze ogen sluiten voor dingen die niet goed gaan. Fouten maken mag, en terugvallen ook. Dan is het niet direct “einde verhaal” want wij geven niet snel op. We bieden mensen dan extra ondersteuning, zodat ze weer op kunnen krabbelen.’

Minder mensen op straat

Ook de gemeente Amsterdam is verheugd dat door deze pilot ook burgers wiens traject door justitie wordt betaald, sneller uit de opvang doorstromen naar een eigen woning. Niet alleen omdat het de kansen op een succesvol traject voor veel cliënten vergroot, maar ook omdat we daardoor meer cliënten van de wachtlijst een plek kunnen bieden. Op die manier belanden er minder mensen op straat en kunnen mensen sneller doorstromen uit dure klinieken. Dit past helemaal in het meerjarenbeleidsplan van zowel HVO-Querido als de gemeente, waarin zelfregie, herstel en ambulantisering belangrijke pijlers zijn.

De pilot loopt van 1 augustus 2017 tot 31 december 2019. Op basis van een driemaandelijkse evaluatie wordt samen met justitie en de vier andere aanbieders gekeken hoe het aanbod VPT voor justitiabelen verder kan worden geoptimaliseerd.

 

 

 

 

Reacties ( 0 )

    Geef een reactie

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *