Nieuws

Meet the Xperts III

Harrie Groot Breteler en Ravindra Ramnares van de Varikstraat hebben op 30 november meegedaan met het symposium Meet the Xperts III dat georganiseerd werd door GGZ+ in de Haarlemse Toneelschuur.

Persoonlijk begeleider Ravindra Ramnares doet verslag van deze bijeenkomst. ‘Het symposium Meet The Xperts wordt sinds 2013 georganiseerd. In het eerste jaar werden 28 Amerikanen uitgenodigd om Nederland te laten zien en horen hoe er in de wordt USA gewerkt. Er bestaan daar instellingen die voor een groot deel worden gerund door mensen met ervaringskennis.
Dit jaar was het onderwerp herstelgericht werken. Er waren deze keer gastsprekers uit België en Engeland aanwezig. Ypsilon en GGZ NHN hebben een programma verzorgd. Er werd aandacht gegeven aan dementie en het ontstaan van Recovery Colleges. Recovery Colleges bieden een breed scala aan herstelgerichte, educatieve cursussen, trainingen en herstelwerkgroepen. Deze zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke rollen en relaties, welbevinden, scholing en peersupportgroepen.

Discussies

Howie The Harp was er dit jaar ook bij. Deze organisatie biedt opleidingen die zich richten op cliënten met ervaring in de psychiatrie en/of verslavingszorg. Met een certificaat wordt er aan gewerkt om ervaringsdeskundige te worden.
TedTalks was ook aanwezig en verzorgde in de ochtend en de middag een gevarieerd programma, onder andere over het belang van simpel taalgebruik en het gebruiken van gedichten en het lezen van boeken om je als cliënt te kunnen uiten en te kunnen verwerken wat je hebt meegemaakt.

In de hoofdzaal vonden interessante discussies plaats tussen Rokus Loopik en drie vrouwelijke bestuurders van grote GGZ-instellingen. Een van de onderwerpen was of 100% herstel haalbaar is. Bezoekers werden uitgenodigd om mee te discussiëren. Hieruit kwam naar voren dat er voornamelijk wordt gekeken naar herstel op klinisch, functioneel en maatschappelijk gebied, terwijl ook het persoonlijke herstel meer aandacht verdient.

Luisteren

Aansluitend hierop kwam tijdens het bezoeken van de workshops naar voren dat GGZ-instellingen uitgaan van de volgende definitie van herstel door Wilma Boevink: zinvolle invullingen geven aan je leven. Het beschouwen van patiënten als burgers is hierbij het uitgangspunt. Terwijl er nog altijd teveel wordt gefocust op het bestrijden van symptomen van psychische problematiek, moet er meer gekeken worden naar de achterliggende oorzaak van het probleem. Kijkt men alleen naar symptoombestrijding, dan kan iemand uitbehandeld zijn, maar blijft de kans op terugval groot als de onderliggende problematiek niet is aangepakt. Hierbij is het belangrijkste luisteren en aansluiten op de wensen en doelen van de cliënt.

Overweging

In een filmzaal werden films getoond en toegelicht over Housing First en The Living Museum in New York. The Living Museum is een non-profit programma van Outsider Art. Het is een plek waar niet wordt beoordeeld en geoordeeld. Iedereen is er welkom en gelijk. De regels die er zijn, maken de mensen die gebruikmaken van de ruimten zelf.
In de hoofdzaal waren er ook stands van verschillende herstelgerichte organisaties.
Ook Floris, ervaringsdeskundige van de Overwegingsgroep van Mentrum vertelde meer over workshops die hij voor hulpverleners en cliënten aan het ontwikkelen is en wat er nu al beschikbaar is. De Overwegingsgroep op de Varikstraat is een initiatief van Mentrum om cliënten de gelegenheid te geven om over het gebruik en allerlei andere onderwerpen te praten in een vertrouwde omgeving met een gz-psycholoog en een ervaringsdeskundige.

Nabeschouwing

Het was prettig om te ervaren dat herstel prominent deel uitmaakt van het krachtgericht werken, de methodiek van HVO-Querido. Het schijnt dat dit nog niet overal op de voorgrond staat. Een betere samenwerking en uitwisseling van ervaringen en werkwijzen lijkt dan ook alle partijen profijt te bieden en vooral de cliënt, om wie het uiteindelijk allemaal draait.’

Reacties ( 0 )

    Geef een reactie

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *