Nieuws

Meer met minder

Het zijn roerige tijden in de zorg. Onze omgeving verandert in snel tempo. De overheid stelt minder geld ter beschikking en trekt zich verder terug. Terwijl de behoefte aan zorg niet afneemt.

Ontwikkelingen die voor HVO-Querido van grote betekenis zijn. We staan voor de belangrijke taak om onze zorg voor diverse kwetsbare groepen in Amsterdam zo goed mogelijk te blijven leveren. Door onze cliënten de regie over de eigen situatie en de omgeving terug te geven. Op een aantoonbare manier, zonder naïef te zijn. Daarmee bevorderen we de sociale cohesie in Amsterdam en dragen we bij aan een veilige en harmonieuze samenleving. En waarom? We doen het omdat we een menswaardig bestaan voor elke burger nastreven. Een bestaan waarin zelfstandigheid, individuele vrijheid en de ontwikkeling van het vermogen om zelf na te denken en te doen centraal staat.

We gaan meer doen met minder geld. Door verdere ontwikkeling en verbreding van ons zorgaanbod zijn we in staat om onze cliënten nog beter te kunnen ontzorgen. Want dat is waar het in deze tijd om draait. Uitgaan van de eigen kracht van de cliënt – kijken wat hij wel kan in plaats van niet kan. En bijdragen aan een zelfstandig bestaan, waarbij de zorg op termijn niet of nauwelijks meer nodig is. Om dit te bereiken bieden we een nieuw zorgaanbod vanaf het najaar 2013.

Dit bestaat uit speciaal ontwikkelde zorgprogramma’s voor specifieke doelgroepen. De belangrijkste resultaten van deze zorgprogramma’s maken we inzichtelijk en delen we met onze stakeholders in onze omgeving. Daarbij betreden we in samenwerking met onze partners nieuwe markten. Zodat we nog meer mensen verder kunnen brengen en onze positieve impact op de samenleving kunnen vergroten. Op een resultaatgerichte en transparante manier.

Ook laten we meer van ons horen. Wat we vinden, wie we zijn, wat we doen en nog belangrijker: waarom we het doen. Het voeren van een open dialoog met onze cliënten, stakeholders en de samenleving als bijdrage aan het maatschappelijke debat. Het debat dat voor elke burger van belang is. Het debat over de zorg voor een menswaardig bestaan. Voor iedereen. Ik nodig u daar graag voor uit. Mail uw reactie naar communicatie@hvoquerido.nl.

Reacties ( 0 )

    Geef een reactie

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *