Wilhelminastraat Haarlem

Adres:
Wilhelminastraat 10, 2011 VM Haarlem, Nederland
T: (023) 206 20 20

Wilhelminastraat Haarlem biedt een plek waar mensen welkom zijn. We stimuleren mensen om hun eigen leven weer op de rails te krijgen en vorm te geven en/of zich op een adequate manier te handhaven in de omgeving.

Wat bieden wij?

Wilhelminastraat Haarlem biedt dag- en nachtopvang aan dak- en thuislozen. Er zijn in de nachtopvang 30 bedden beschikbaar. Cliënten kunnen hier van 18:00 tot 9:00 uur verblijven voor overnachting, avondmaaltijd en een ontbijt. Ze kunnen ook meehelpen in de opvang, bijvoorbeeld door werkzaamheden te verrichten in de keuken en het ontbijt te verzorgen. Wilhelminastraat Haarlem verzorgt ook de winteropvang in Haarlem.
Om 9:00 uur sluit de nachtopvang en kunnen cliënten terecht bij de dagopvang. Hier kunnen cliënten een kopje koffie drinken en/of iets eten of deelnemen aan verschillende arbeidsmatige of (re)creatieve activiteiten en projecten. De deelnemers zijn medeverantwoordelijk voor de invulling en organisatie van activiteiten en het draaiende houden van de dagopvang. Wij doen een beroep op  hun betrokkenheid en gaan uit van mogelijkheden en kwaliteiten van ieder individu. Samen proberen we een klimaat te scheppen waarin iedereen er gewoon mag zijn en de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen.
Ook begeleiden we cliënten naar (arbeidsmatige) dagbesteding elders in de stad. Daarnaast zoeken we verbinding met de buurt, bijvoorbeeld door het aanbieden van klussen. Naast dagbesteding kunnen mensen ondersteuning en begeleiding krijgen waar nodig en gewenst, bijvoorbeeld bij het huishouden, de invulling van de dag, het op orde krijgen van financiën of het omgaan met diverse problemen.

Locatie

Wilhelminastraat Haarlem is een 24-uursvoorziening met een capaciteit van 30 bedden voor cliënten die maximaal 6 tot 9 maanden kunnen verblijven en waar op dezelfde locatie dagactiviteiten worden geboden. De cliënten gaan een traject in met als doel uit te stromen naar zelfstandig of begeleid wonen. Het hebben van dagbesteding is een voorwaarde. Ook verwachten we dat cliënten deelnemen aan corvee- en groepstaken.

Voor wie?

Dak- en thuislozen

Samenwerking

RIBW/KAM, Leger des Heils Noord-Holland, GGD Haarlem, Housing First, GGZ behandelaren, aanbieders van dagbestedingstrajecten, gemeenten.

 

Contactpersoon

teammanager
Joris de Heus