Ambulant team Wijkzorg

Adres:
E: aanmeldingwijkzorg@hvoquerido.nl

Welkom bij het Ambulant team Wijkzorg van HVO-Querido! In 22 wijken van Amsterdam en Diemen bieden wij ondersteuning bij mensen thuis. Wij begeleiden gezinnen of alleenstaanden met een psychosociale of psychiatrische ondersteuningsvraag, met en zonder verslaving. Als u een woning of kamer op eigen naam heeft of inwoont bij familie of vrienden kunt u zich bij ons aanmelden.

Ondersteuning thuis

Samen kijken we welke ondersteuning nodig is. Wij kunnen u op alle gebieden van het leven helpen. Hierbij werken we samen met u, uw netwerk, de voorzieningen in de wijk,  de geestelijke gezondheidzorg en andere hulpverleningspartners. Wij sluiten aan bij uw behoefte, mogelijkheden en hulpvraag. Onze ondersteuning kan tijdelijk of langdurig zijn, van vinger-aan-de-polscontact tot meerdere uren begeleiding per week. Onze begeleiders kennen de wijkvoorzieningen in Amsterdam en Diemen goed. Zo kunnen wij ook adviseren over mogelijkheden in de buurt.

Wijkzorg verbindt!

Aanmelding ambulante ondersteuning Amsterdam

Aanmelden of vragen aan het Ambulant team Wijkzorg in de gemeente Amsterdam kunt u richten tot aanmeldingwijkzorg@hvoquerido.nl.
Aanmelden kan alleen of samen met uw verwijzer. Vermeld hierbij:

  • Naam en geboortedatum
  • Burgerservicenummer
  • Zelfredzaamheidsmatrix (indien aanwezig)
  • Volledig adres en telefoonnummer
  • Ondersteuningsvraag

Aanmelding ambulante ondersteuning Diemen

Aanmelden voor ambulante ondersteuning in de gemeente Diemen gaat via het WMO-loket. De aanmeldingsprocedure is als volgt:
Neem contact op met:

De Brede Hoed
D.J. den Hartoglaan 8
1111 ZC Diemen
(020) 314 47 00

Een WMO-consulent voert met u een gesprek over uw ondersteuningsvraag en meldt u daarna aan bij het Ambulant team Wijkzorg in Diemen.

Werkwijze na aanmelding

Na ontvangst van de aanmelding zoeken we binnen twee werkdagen contact met u en uw verwijzer. Het Ambulant team Wijkzorg heeft geen wachtlijsten en kan snel starten. Uw begeleider komt voor een kennismakingsgesprek bij u thuis. Hier kan een vertrouwd persoon uit uw omgeving bij aanwezig zijn, zoals een familielid, een vriend, een cliëntvertrouwenspersoon of uw verwijzer. In een of meerdere gesprekken bekijken we samen welke ondersteuningsvragen u heeft. Wat u zelf kunt doen, wat mensen uit uw omgeving kunnen doen en wat er in uw wijk aan mogelijkheden bestaan en wat u met onze begeleider wilt oppakken.

Ondersteuningsplan

Alle afspraken die wij met u maken leggen we vast in een ondersteuningsplan. Hierin staat wat u wilt bereiken, met wie en hoeveel uur ondersteuning u per week of per maand nodig heeft. Als er gedurende het traject meer of minder uren nodig zijn, dan kunnen we dat snel aanpassen van een uur per maand tot meer dan zes uur per week. Wij bieden altijd de hoeveelheid ondersteuning die nodig is, behalve 24-uurszorg en in het weekend.
In de gemeente Amsterdam vragen wij met het ondersteuningsplan een beschikking aan, zodat die de begeleiding voor u betaalt. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. In de gemeente Diemen wordt de beschikking direct door het WMO-loket afgegeven.

Wijkzorgnetwerken

De persoonlijk begeleiders van het Ambulant team Wijkzorg zijn onderdeel van de wijkzorgnetwerken in Amsterdam en Diemen. In de wijkzorgnetwerken zijn onze samenwerkingspartners onder andere de behandelaars uit de gespecialiseerde (openbare) geestelijke gezondheidszorg (O)GGZ en de cliëntenondersteuners van de maatschappelijke dienstverlening. Indien u het wilt of het nodig heeft, werken we ook samen met wijkverpleegkundigen, huisartsen, informele zorg, welzijn- en dagbestedingsaanbieders en burennetwerken. Daarnaast hebben we nauw contact met partnerorganisaties als het de Regenbooggroep, Leger des Heils, Cordaan, Volksbond en Roads.

Activiteiten, (vrijwilligers)werk en scholing

Uw interesse en mogelijkheden zijn voor ons het uitgangspunt. Wij kunnen u ondersteunen bij het zoeken naar een gewenste daginvulling en hebben veel expertise in het toeleiden naar werk. HVO-Querido DOET! heeft drie centra in de stad waar u naar toe kan voor ontspanning, samen eten, ontmoeting en voor (sport)activiteiten. Ook kunt u daar werkervaring opdoen. Buiten de centra weten wij de weg in uw wijk en kunnen u helpen om deel te nemen aan activiteiten of vrijwilligerswerk bij u in de buurt. Bij de gemeente kunnen wij voor u een aanvraag doen voor arbeidsmatige dagbesteding of laag-intensieve dagbesteding voor alle dagbestedingsaanbieders in Amsterdam.

 

 

Contactpersoon

teammanager
Ragna Louman