Ambulant team Wijkzorg

Adres:
Eerste Ringdijkstraat 5, 1097 BC Amsterdam
E: aanmeldingwijkzorg@hvoquerido.nl

Ambulant team Wijkzorg van HVO-Querido biedt in 22 wijken van Amsterdam en Diemen ondersteuning aan mensen in een kwetsbare positie die is veroorzaakt door psychiatrische-, psychosociale- en/of verslavingsproblematiek.

De ondersteuning is gericht op ontwikkeling, stabilisatie of het begeleiden bij achteruitgang. Ons uitgangspunt is de kracht van de hulpvrager. De begeleiding is gebaseerd op gelijkwaardigheid en het versterken van de eigen regie van de hulpvrager. Wij richten ons op het bevorderen van inzicht in de situatie en het ontwikkelen vanuit de eigen kracht. Ons uiteindelijke doel is het creëren van een steunend netwerk en zo de zelfredzaamheid van de hulpvrager indien mogelijk te bevorderen.

Begeleiders hebben hierin een ondersteunende, coachende, adviserende en verbindende rol. Vanuit onze brede kennis werken we samen met de hulpvrager aan persoonlijke doelen en waar nodig nemen we handelingen tijdelijk over. Om goed bij de hulpvraag aan te sluiten zijn we flexibel in het aantal begeleidingsuren. We kunnen op- en afschalen van 1 uur per maand tot tijdelijk meer dan zes uur per week, zolang de zorg planbaar blijft op werkdagen tot 20:00 uur ‘s avonds.

Afhankelijk van de ondersteuningsvraag richten wij ons op het vinden van passende (in)formele hulp in de wijk en het netwerk. Ook heeft het Ambulant team Wijkzorg veel specialismen in huis of weet deze in de wijk en bij samenwerkingspartners te vinden.

Aanmelding ambulante ondersteuning Amsterdam

Aanmelden of vragen aan het Ambulant team Wijkzorg in de gemeente Amsterdam kunt u richten tot aanmeldingwijkzorg@hvoquerido.nl.
Aanmelden kan alleen of samen met uw verwijzer. Vermeld hierbij:
• Naam en geboortedatum
• Burgerservicenummer
• Volledig adres en telefoonnummer
• Ondersteuningsvraag en/of doelen

Aanmelding ambulante ondersteuning Diemen

Aanmelden voor ambulante ondersteuning in de gemeente Diemen gaat via het WMO-loket.
Neem hiervoor contact op met: De Brede Hoed, D.J. den Hartoglaan 8, 1111 ZC Diemen. Telefoon (020) 314 47 00
Een WMO-consulent voert met u een gesprek over uw ondersteuningsvraag en meldt u daarna aan bij het Ambulant team Wijkzorg in Diemen.

Werkwijze na aanmelding

Na ontvangst van de aanmelding nemen wij zo snel mogelijk contact op met u en/of uw verwijzer, om de aanmelding te bevestigen of eventuele aanvullende vragen te stellen. Vervolgens zal er vanuit het wijkteam een intake worden gepland. Onze intake is het moment om samen met de cliënt (en verwijzer) een inschatting te maken of Wijkzorg van HVO Querido de meest passende ondersteuning kan bieden. Hier kan een vertrouwd persoon uit uw omgeving bij aanwezig zijn, zoals een familielid, een vriend, een cliëntvertrouwenspersoon of uw verwijzer.

Ondersteuningsplan

Alle afspraken die wij met u maken leggen we vast in een ondersteuningsplan. Hierin staat wat u wilt bereiken, met wie en hoeveel uur ondersteuning u per week of per maand nodig heeft.
In de gemeente Amsterdam vragen wij met het ondersteuningsplan een beschikking aan, zodat die de begeleiding voor u betaalt. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. In de gemeente Diemen wordt de beschikking direct door het WMO-loket afgegeven.

Wijkzorgnetwerk

De persoonlijk begeleiders van het Ambulant team Wijkzorg zijn onderdeel van de wijkzorgnetwerken in Amsterdam en Diemen. Deze wijkzorgnetwerken bestaan uit belangrijke samenwerkingspartners, zoals de gespecialiseerde GGZ of de Basis GGZ, de cliëntenondersteuners van de maatschappelijke dienstverlening of MEE, huisartsen, informele zorg, welzijn en dagbestedingsaanbieders. Daarnaast werken we nauw samen met andere aanbieders van ambulante ondersteuning zoals het Leger des Heils, Cordaan, de Volksbond en Roads. Samen met u bespreken wij welke organisaties ook kunnen bijdragen aan uw ondersteuning.

Activiteiten, (vrijwilligers)werk en scholing

Wij kunnen u ondersteunen bij het zoeken naar een gewenste daginvulling. Wij weten de weg in uw wijk en kunnen u helpen om deel te nemen aan activiteiten of vrijwilligerswerk bij u in de buurt. Bij de gemeente kunnen wij voor u een aanvraag doen voor arbeidsmatige dagbesteding of laag-intensieve dagbesteding voor alle dagbestedingsaanbieders in Amsterdam.
Uw interesse en mogelijkheden zijn voor ons het uitgangspunt.

 

Contactpersoon

teammanagers
Marleen van Dijk
Joris Newman

zorgcoördinatoren
Jochem Markus
Lotte van der Harst
Carlijn van Hengstum