Herstartstudio Wassenaar Obdam

Adres:
Jacob van Wassenaar Obdamstraat 15, 1057 JP Amsterdam, Nederland
T: (020) 346 89 20

De Herstartstudio Wassenaar Obdam  is een zelfstandige woonvorm met een eigen opgang, douche, wc en keukenblok voor mensen uit de maatschappelijke opvang die door- en uitstromen. Vanwege het tekort aan sociale huurwoningen in Amsterdam is dit in het leven geroepen.Bovendien stijgt de vraag naar sociale sector woningen voor bijzondere doelgroepen. Dit is het gevolg van het beleid dat meer mensen zelfstandig moeten wonen en de stimulatie van doorstroom en uitstroom in de maatschappelijke opvang.

Rol HVO-Querido

Ons pand aan de Wassenaar Obdamstraat is het eerste pand dat de gemeentelijke Dienst Wonen, Zorg en Samenleven (DWZS) inzet als herstartstudio. Behalve huisvesting biedt HVO-Querido ook ambulante begeleiding in deze studio’s. Naast HVO-Querido is de gemeente  ook in gesprek met het Leger des Heils en de Volksbond om herstartstudio’s aan te bieden.

Doelgroepen

Onderstaande doelgroepen komen in aanmerking voor Herstartstudio Wassenaar Obdam:

  • Cliënten die wachten op een begeleid wonen traject, verblijven in woonhotel of in de nachtopvang, in de overbruggingszorg zitten of op straat leven
  • Toekomstige cliënten voor de veldtafel Uitstroom. Ze voldoen nu nog niet aan alle criteria voor het verkrijgen van een zelfstandige woning (voornamelijk aandacht nodig voor de financiële situatie van de cliënten) en verblijven nu in 24-uursvoorzieningen van de maatschappelijke opvang
  • Cliënten in de aanloopfase voor een begeleid wonen traject en geen verblijfplaats hebben.

Bij locaties van HVO-Querido die bovenstaande doelgroepen opvangen, is geïnventariseerd welke cliënten in aanmerking komen voor de herstartstudio’s. Na een screening van het BA&P en akkoord van de veldtafel verhuizen deze cliënten naar de Herstartstudio Wassenaar Obdam. Samen met de ambulante begeleiding werken zij aan de criteria om in aanmerking te komen voor zelfstandige woonruimte. Het streven is dat cliënten na maximaal twee jaar naar een zelfstandige woning kunnen verhuizen.

Contactpersoon

teammanager
Birgitte Borsch