Walborg gezinsopvang

Adres:
Walborg 2A, 1082 AM Amsterdam, Nederland
T: (06) 31 76 01 07

De Walborg is een crisisopvang voor 25 daklozen gezinnen. De gezinnen krijgen een kamer en delen sanitair en keuken met elkaar.
Na een screening bij de GGD (Vangnet & Advies) wordt er gekeken of een gezin naar de Maatschappelijke Opvang gaat, zelf voor woonruimte moet zorgen of eventueel een andere route kan gaan bewandelen.
Gezinnen die bij de Walborg verblijven, hebben te maken met diverse problematiek waar zij samen met hun trajecthouder aan gaan werken. Het doel is om de zelfredzaamheid te vergroten zodat de gezinnen zo snel mogelijk kunnen uitstromen.
Elk gezin heeft een inspanningsverplichting waar aan voldaan moet worden, aan de hand hiervan kan er worden besloten of het verblijf bij de Walborg wordt verlengd.

Team

Het team van de Walborg bestaat uit 6 trajecthouders / persoonlijk begeleiders, 2 ondersteunende begeleiders en een zorgcoördinator.
De begeleiding is vanaf 8:00 uur in de ochtend tot en met 23:00 uur in de avond aanwezig. In de nacht is er een nachtwaker die toezicht houdt.

 

Contactpersoon

Teammanager
Ellen van Lente