Adres:
Daalwijkdreef 27, 1103 AD Amsterdam Zuidoost, Nederland
T: (06) 23 85 59 61

VIP is een vernieuwend, niet stigmatiserend huisvestingsproject voor jongvolwassen mannen en vrouwen van 18 t/m 27 jaar die een eerste psychose hebben doorgemaakt. VIP staat voor Vroege Interventie bij Psychose.

VIP heeft 31 plaatsen (28 plekken beschermd wonen en 3 plekken groepswonen) in het studentencomplex Bergwijkdreef van de Hogeschool INHOLLAND in Diemen.
VIP is een gezamenlijk initiatief van woonstichting de Key, VIP-team van Arkin en HVO-Querido. Arkin biedt de psychiatrische zorg, HVO-Querido biedt de woonbegeleiding. Daarbij wordt zeer nauw samengewerkt.

Voor wie?

Ben jij een jongere voor wie opname in een kliniek niet meer nodig is, terwijl een terugkeer naar huis ook geen optie is? Dan is VIP misschien iets voor jou.
VIP biedt ondersteuning en bescherming bij het zelfstandig wonen. Als bewoner van VIP heb je de potentie om door te groeien naar zelfstandig wonen en ben je gemotiveerd om hieraan te werken. Dit komt onder meer tot uitdrukking in jouw actieve deelname aan werk en activiteiten.
De hulp bestaat uit een combinatie van wonen en zorg. Je beschikt over een zelfstandige woning van 30 m2. Je woont individueel en verspreid over het hele complex. Samen met je persoonlijk begeleider stel je een individueel begeleidingsplan op.

VIP biedt begeleiding op alle levensgebieden voor jongeren met psychiatrische problematiek. Je hebt wekelijks contact met een VIP-medewerker. Elk team bestaat uit specialisten vanuit verschillende disciplines: jobcoach, maatschappelijk werker, trajectbegeleider, psychiater, ervaringsdeskundige, senior verpleegkundige, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, arts en een woonbegeleider.

Doelstelling

VIP heeft een aantal doelen. Het eerste is het tegengaan van psychotische symptomen. Als de psychose weg is, is het zaak terugval te voorkomen. Dit gaat het best als je tevreden bent met het leven dat je leidt. Een ander belangrijk doel is het vormgeven van je dagelijks leven. Dit betekent dat de mensen van VIP je ondersteunen op het gebied van scholing, werk, financiën, huisvesting, dagbesteding etc. Want het is van belang om na een psychose alles zo vroeg mogelijk weer op de rails krijgen.
Na een psychose ben je vaak tijdelijk begrensd in je sociaal en individueel functioneren en heb je daardoor bescherming en ondersteuning nodig bij het zelfstandig wonen.
VIP helpt je daarbij.

Contactpersoon

teammanager
Irma Steltenpool