Opvang Schuitenhuisstraat

Adres:
Schuitenhuisstraat 9, 1069 WK Amsterdam, Nederland
E: (06) 11 53 25 02

Deze opvang is voor ongedocumenteerden. Dit zijn migranten die in Nederland een (deel van een) asielprocedure hebben doorlopen of zich daar in bevinden, maar (nog) geen verblijfsvergunning hebben ontvangen. Zij hebben geen rechtmatig verblijf in Nederland, maar vertrekken om uiteenlopende redenen ook niet naar een ander land. Sommigen zijn al jaren in Nederland, anderen zijn recent aangekomen. Zij melden zich eerst bij het Vreemdelingenloket aan de Houtmankade, dat namens de gemeente bepaalt wie er voor een plaats in de opvang in aanmerking komt.

Schuitenhuisstraat

Sinds 15 december 2014 verblijven 75 ongedocumenteerden in de Schuitenhuisstraat 9 in Osdorp. Deze opvang is 24 uur per dag, zeven dagen per week geopend. Zij krijgen woonbegeleiding en drie maaltijden per dag. Het is geen permanente opvangplek, maar een tijdelijke veilige haven waar ze in staat worden gesteld om aan hun toekomstperspectief te werken.

Ontwikkelingen

Per 1 juli 2019 treedt het uitvoeringsplan 24 uursopvang ongedocumenteerden in werking. Vanaf dan krijgen alle ongedocumenteerden die nog recht hebben op opvang een casemanager aangewezen die hen begeleid in het toewerken naar een duurzaam toekomstperspectief. Hiervoor wordt met de ongedocumenteerde een persoonlijk perspectiefplan opgesteld. Werken aan perspectief is een voorwaarde voor continuering van verblijf in de 24-uursopvang. Perspectief kan legaal verblijf zijn, terugkeer naar het land van herkomst of doormigratie naar een derde land. Het casemanagement en juridische of terugkeerbegeleiding worden door andere partijen dan HVO-Querido verzorgd.

 

Contactpersoon

teammanager
Conrad Kockert