Passantenpension Ruysdael

Adres:
Ruysdaelkade 225, 1072 AW Amsterdam, Nederland
T: (020) 675 81 06

Passantenpension Ruysdael biedt in een veilige, schone en comfortabele omgeving tijdelijk overbruggingsopvang aan vijftig cliënten die op de wachtlijst staan voor plaatsing in een voorziening die aansluit bij hun individuele zorgbehoefte.

Het gaat om voorzieningen in Amsterdam van het Leger des Heils, de Volksbond en HVO-Querido. Passantenpension Ruysdael bereidt cliënten zo goed mogelijk voor op het vervolg. Men bevordert de zelfstandigheid en het weer in handen nemen van de regie over het eigen leven door cliënten.
De opvang duurt maximaal een half jaar.

Begeleiding

De begeleiding is kortdurend en wordt afgestemd met de trajecthouder. De begeleiding werkt planmatig en richt zich op stabilisatie. Normalisatie staat centraal, cliënten worden bejegend als gewone burgers met rechten en plichten. Niet de beperking is het uitgangspunt, maar de mogelijkheden en het gedrag.

De begeleiding omvat:

  • Bieden van een veilig verblijf;
  • Inkomensbeheer en schuldhulpverlening;
  • Houden en uitbreiden van dagbesteding;
  • Medicatieverstrekking onder toezicht;
  • ADL-activiteiten op basis van indicatie;
  • Korte-termijn begeleiding conform trajectplan en afspraken met verwijzer.

 

 

 

 

Contactpersoon

teammanager
Martine Sinkeldam