De Roggeveen

Adres:
Roggeveenstraat 8, 1013 PV Amsterdam, Nederland
T: (020) 626 38 00

De Roggeveen is een 24-uurs residentiële gezinsopvang, voor gezinnen die door diverse problemen, bijvoorbeeld geweld of huisuitzetting, hulpvragen hebben op het gebied van wonen en begeleiding.

De gezinnen krijgen bij de Roggeveen de beschikking over een woonunit met  keuken, douche en wc.
Elke gezin heeft een persoonlijk begeleider om samen een traject uit te zetten. Ook het kind is hierbij in beeld.

De Roggeveen biedt gezinnen vraaggericht en planmatig een hernieuwd toekomstperspectief. Als cliënten zich bewust worden van hun eigen mogelijkheden, wensen en behoeften, zijn de voorwaarden geschapen om opnieuw zelfstandig samen met hun kinderen  in de samenleving te gaan functioneren. Gezinnen verblijven zo kort mogelijk in de Roggeveen het streven is dat gezinnen binnen een jaar doorstromen.

De Roggeveen heeft 51 woonunits, waarvan twee crisisunits voor de GGD en de Blijfgroep.
Daarnaast biedt het team van de Roggeveen begeleiding aan gezinnen in het noodverblijf en de noodhotels.

 

Contactpersoon

teammanager
Sanne Huisman