Robert Koch Wonen

Adres:
Robert Kochplantsoen 35, 1097 GG Amsterdam, Nederland
T: (020) 646 64 00

Robert Koch Wonen  in de Amsterdamse Watergraafsmeer biedt zorg aan 60 mensen, zowel mannen als vrouwen. Het gaat om een kwetsbare groep voormalig dak- en thuislozen: mensen met psychiatrische problemen, vaak in combinatie met verslavingsproblematiek. Mensen die het doorgaans niet redden op straat of in de reguliere daklozenopvang en die toe zijn aan de nodige rust, bescherming en structuur in hun leven.

Robert Koch Wonen verschaft niet alleen onderdak. Er is intensieve begeleiding, zowel bij het reilen en zeilen van de voorziening als bij het functioneren van de individuele cliënt. Elke bewoner heeft een persoonlijk begeleider.
Een verblijf in Robert Koch Wonen duurt zo kort als mogelijk is en zo lang als noodzakelijk is. De nadruk ligt daarbij op zo gewoon en prettig mogelijk wonen.

De opbouw van de cliëntenpopulatie is als volgt: 38 cliënten intern, 12 cliënten beschermd wonen ambulant en 10 cliënten op een woning met een volledig pakket thuis.

Contactpersoon

teammanager
Annelieke ter Heege