Respijthuis Amerbos

Adres:
Amerbos 187-189, 1025 ZC Amsterdam, Nederland
T: (020) 219 51 70
E: respijthuis@hvoquerido.nl

Respijthuis Amerbos biedt uitkomst voor Amsterdammers met een psychische kwetsbaarheid die het thuis even niet redden. In Respijthuis Amerbos kunnen onze gasten uitrusten en op adem komen. Zij kunnen hier gedurende korte tijd verblijven en deelnemen aan verschillende herstelbevorderende activiteiten. Er is plaats voor 10 gasten. Hun verblijf kan variëren van enkele dagen tot twee weken.

Wie zijn de gasten van Respijthuis Amerbos?

Respijthuis Amerbos is er voor Amsterdammers vanaf 18 jaar met een psychiatrische of psychosociale kwetsbaarheid. Zij wonen zelfstandig, al dan niet met hulp van naasten of professionele ondersteuning. Mensen kunnen een beroep doen op het respijthuis als zij het thuis om uiteenlopende redenen even niet redden. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het netwerk (mantelzorg) is tijdelijk niet beschikbaar (bijvoorbeeld door vakantie, ziekte of overbelasting);
  • Het wijkteam in de eigen woonsituatie kan tijdelijk onvoldoende ondersteuning bieden;
  • Ten gevolge van een ingrijpende gebeurtenis. (Het overlijden van een dierbare, een scheiding, ontslag of een ernstig conflict.

Bovenstaande situaties kunnen het evenwicht tijdelijk verstoren waardoor eventueel aanwezige hulp even niet toereikend is. Om te voorkomen dat iemand zichzelf steeds meer afzondert en/of een opname dreigt, biedt Respijthuis Amerbos uitkomst.

Respijthuis Amerbos

Respijthuis Amerbos

Wat biedt Respijthuis Amerbos?

Respijthuis Amerbos wordt gerund door ervaringsdeskundige vrijwilligers en ondersteuners. Het respijthuis kenmerkt zich door een ongedwongen sfeer qua inrichting en omgangsvormen. Gasten kunnen tijdens hun verblijf tot rust komen om van daaruit hun situatie weer op een rijtje te zetten en verder te werken aan hun herstel. Naast een veilige omgeving, oprechte belangstelling en steun worden ook verschillende cursussen en gezamenlijke activiteiten aangeboden die herstel en zelfhulp bevorderen en onderlinge steun stimuleren. Als zij dat willen kunnen gasten ook na hun verblijf aan deze cursussen en activiteiten blijven deelnemen.

respijthuis-pand-f-850

Respijthuis Amerbos, interieur

Respijthuis Amerbos is geen zorghotel. Er wordt geen psychiatrische of somatische zorg verleend. Als de gast al professionele zorg ontvangt, dan kan deze gedurende de logeerperiode gewoon doorlopen. En als extra zorg nodig is, dan dient de gast daarvoor zelf zorg te dragen. Respijthuis Amerbos is niet geschikt voor mensen die zeer slecht ter been zijn in verband met de trappen.

Gasten van Respijthuis Amerbos worden nadrukkelijk uitgenodigd om ook zelf – naar vermogen – een bijdrage te leveren aan de dagelijkse gang van zaken. Samen met de aanwezige vrijwilligers en professionals zijn zij als deelnemer van Respijthuis Amerbos medeverantwoordelijk voor het beheer van deze locatie. Deze vorm van zelfbeheer en samensturing maakt Respijthuis Amerbos tot een unieke voorziening. Daarmee leveren wij een concrete bijdrage in de innovatie van herstelondersteuning en maatschappelijke participatie.

Respijthuis Amerbos, tuin

Respijthuis Amerbos, tuin

Wie werken er in Respijthuis Amerbos?

Respijthuis Amerbos wordt gerund door vrijwilligers en professionals. Allen zijn ervaringsdeskundig. Hun eigen ervaring als cliënt in de psychiatrie of maatschappelijke opvang helpt hen om de gasten de gewenste ondersteuning te bieden. Zo nodig reiken zij hen handvatten aan om escalatie van de problemen of herhaling daarvan te voorkomen. De vrijwilligers vormen de motor die het respijthuis in beweging zet. Zij dragen zorg voor de dagelijkse gang van zaken en een veilig klimaat en bieden de gasten een luisterend oor en ondersteuning. De vrijwilligers worden op hun beurt ondersteund door enkele professionals. Deze professionals fungeren tevens als schakel met de organisatie HVO-Querido, waartoe het respijthuis behoort, en voor eventuele andere organisaties op gebied van zorg en welzijn.

Waar is het Respijthuis Amerbos?

Respijthuis Amerbos is gevestigd aan de gelijknamige straat in Amsterdam-Noord. De locatie heeft een grote gemeenschappelijke ruimte en kleine individuele kamers, die samen plaats bieden aan 10 gasten. Daarnaast beschikt deze locatie over een gezellige tuin. Amerbos is gunstig gesitueerd nabij een groot winkelcentrum (Buikslotermeerplein) en is per openbaar vervoer gemakkelijk bereikbaar.

Welke organisaties zijn betrokken bij Respijthuis Amerbos?

De medewerkers van Respijthuis Amerbos zijn in dienst bij HVO-Querido, die als huurder van het respijthuis formeel verantwoordelijk is voor de organisatie en exploitatie van het project. De Amsterdamse GGZ-ketenpartners Arkin en inGeest zijn mede-initiatiefnemers van deze voorziening en staan garant voor eventueel benodigde ambulante zorg en integratie in de zorgketen. De Hogeschool van Amsterdam en stichting Eropaf! zijn als kennispartner betrokken bij de ontwikkeling van deze voorziening.

Hoe meld je je aan?

Respijthuis Amerbos, interieur

Respijthuis Amerbos, interieur

Gasten van Respijthuis Amerbos kunnen zich direct aanmelden, per telefoon (020) 219 51 70 of per mail via hetrespijthuis@hvoquerido.nl.

Na aanmelding volgt een gesprek met medewerkers van het Respijthuis waarin wordt bekeken wat Respijthuis Amerbos de betrokkene kan bieden. Mocht blijken dat het Respijthuis niet de juiste bestemming is, bijvoorbeeld omdat meer zorg nodig is dan we hier kunnen bieden, dan wordt samen met de betrokkene gezocht naar alternatieve mogelijkheden.

Kosten

Aan het verblijf in Respijthuis Amerbos zijn kosten verbonden. Deze kosten worden verrekend met de gemeente en de zorgverzekeraar.

 

 

Teammanager
Caroline Pruymboom