Adres:
Nieuwezijds Voorburgwal 292, 1012 RT Amsterdam, Nederland
T: (020) 531 86 00

Het Prostitutie & Gezondheidscentrum 292 is een multidisciplinair team van sociaal verpleegkundigen en voorlichters in de prostitutie (VIPs) van de GGD Amsterdam en maatschappelijk werkers van HVO-Querido. P&G292 werkt nauw samen met verschillende hulpverleningsinstanties met het gemeenschappelijke doel om de zelfredzaamheid van prostituees te bevorderen vanuit een emancipatorische visie.

In P&G292 komen prostituees die op verschillende locaties in Amsterdam werken, ongeacht hun verblijfsstatus. Vrouwen met een specifieke hulpvraag gerelateerd aan verslavingsproblematiek verwijzen we naar maatschappelijk werk van de verslavingszorg.

Het Prostitutie & Gezondheidscentrum heeft een eigen website.

Kijk hier voor www.pg292.nl.

Doel

Een belangrijke doelstelling van P&G292 is een groter aantal prostituees te bereiken dan de hulpverlening nu bereikt. Om de zelfredzaamheid en de emancipatie van prostituees te bevorderen, zijn de volgende doelen gesteld:

  • Verbeteren van de gezondheid
  • Verbeteren van de maatschappelijke en arbeidsrechtelijke positie
  • Signaleren en voorkomen van geweld en seksuele uitbuiting

Werkwijze

P&G292 is verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van laagdrempelige hulp aan prostituees. Hiertoe werken we outreachend, bezoeken we vrouwen regelmatig op hun werkplek en zijn de openingstijden van P&G292 afgestemd op de werktijden van prostituees.
De dienstverlening is gratis.

Het team van P&G292 zorgt ook voor het inventariseren van hulpvragen, begeleiding op casusniveau en de uitvoer van crisisinterventies. In casuïstiekoverleg met de ketenpartners bespreken we een begeleidingstraject om optimale zorg te kunnen bieden.

P&G292 elke werkdag open van 14:00 tot 22:00 uur.

Contactpersoon

teammanager
Petra Bakker