Passeerdersstraat

PasseerdersstraatPasseerdersstraat
Adres:
Passeerdersstraat 53A, 1016 XB Amsterdam, Nederland
T: (020) 716 35 18

De beschermende woonvorm Passeerdersstraat biedt begeleiding aan (jong-)volwassen cliënten (m/v) die ten gevolge van langdurige psychiatrische/psychosociale problematiek ondersteuning en bescherming behoeven bij het zelfstandig wonen. De Passeerdersstraat biedt in stadsdeel Centrum plaats aan 21 cliënten beschermd wonen en we begeleiden momenteel 32 cliënten middels het volledig pakket thuis (VPT). Het aantal VPT cliënten is groeiende.

Team

Het team van BW Passeerdersstraat bestaat uit een teammanager, een zorgcoördinator, acht persoonlijk begeleiders waarvan één verpleegkundige en een verpleegkundige in opleiding, vijf ondersteunend begeleiders, één activiteitenbegeleider en een huishoudelijk medewerker. Hiernaast wordt nauw samengewerkt met de behandelteams van Mentrum.

Hulpaanbod

Het hulpaanbod van de Passeerdersstraat betreft een zorgpakket dat bestaat uit een combinatie van wonen en begeleiding op maat. Vanuit de visie van HVO-Querido en de Krachtgerichte Basismethodiek vormen wij de inhoud van de begeleiding. Hierbij staan de wensen, ambities en vaardigheden van de cliënt centraal. Er wordt gekeken naar de ontwikkelingsfase waarin een cliënt zich bevindt, met als doel zo zelfstandig mogelijk te functioneren op verschillende leefgebieden, zodat door- of uitstroom bevorderd wordt.

Ontmoetingsplek

Wij willen voor onze bewoners en de buurt een deskundige, fijne en laagdrempelige ontmoetingsplek zijn. In onze inloopruimte worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals yoga, uitstapjes, wandelen, spelletjesmiddagen, sport. Ook staat er altijd een verse bak koffie klaar en kan je in de ochtend aanschuiven voor een lekkere tosti. Verder wordt er drie keer in de week een gezonde warme maaltijd bereid. Deze activiteiten worden voor en door cliënten georganiseerd.

Begeleiding

Bij beschermd wonen heeft de cliënt de beschikking over een eenpersoonskamer op een etage waarbij hij/zij de keuken en badkamer in de meeste gevallen met een huisgenoot deelt. Cliënten worden regelmatig door woonbegeleiders bezocht die zich richten op de algehele gang van zaken op en rondom de woning. Hiernaast heeft elke cliënt ten behoeve van het individuele begeleidingstraject een persoonlijk begeleider.

Volledig Pakket Thuis

Naast het beschermd en begeleid wonen biedt de Passeerdersstraat in toenemende mate ook begeleiding in de vorm van een Volledig Pakket Thuis (VPT) aan. Deze woonvorm is qua intensiteit vergelijkbaar met het zorgaanbod van beschermd wonen, met het verschil dat cliënten in hun eigen woning kunnen blijven wonen waarbij zij zorg dragen voor hun eigen huur. Voor VPT wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Ook hier heeft de cliënt een persoonlijk begeleider en wordt hij ondersteund door de woonbegeleiders.

Toegang

Zowel beschermd wonen als VPT valt onder het aanbod vanuit de WMO. Hiervoor is een beschikking nodig, afgegeven door de Centrale Toegang Beschermd Wonen (CTBW) van de gemeente Amsterdam.

 

Contactpersoon

teammanager
Robbert Bernhard