Passeerdersstraat

PasseerdersstraatPasseerdersstraat
Adres:
Passeerdersstraat 53A, 1016 XB Amsterdam, Nederland
T: (020) 716 35 18

BW Passeerdersstraat richt zich op volwassen cliënten (m/v) die ten gevolge van langdurige psychiatrische/ psychosociale problematiek ondersteuning en bescherming behoeven bij het zelfstandig wonen.

BW Passeerdersstraat biedt in de Jordaan in stadsdeel Centrum plaats aan 20 cliënten beschermd wonen, 6 cliënten begeleid wonen en momenteel 13 cliënten volgens de volledig pakket thuis (VPT) constructie.
Het hulpaanbod van BW Passeerdersstraat betreft een zorgpakket dat bestaat uit een combinatie van wonen en begeleiding op maat. Hiernaast wordt nauw samengewerkt met behandelteams.

Beschermd wonen

Bij beschermd wonen heeft de cliënt de beschikking over een eenpersoonskamer op een etage waarbij hij/zij de keuken en badkamer in de meeste gevallen met een huisgenoot deelt. Cliënten worden regelmatig door woonbegeleiders bezocht die zich richten op de algehele gang van zaken op en rondom de woning. Hiernaast heeft elke cliënt ten behoeve van het individuele begeleidingstraject een persoonlijk begeleider.

Begeleid wonen

Bij begeleid wonen heeft de cliënt gedurende het zorgtraject de beschikking over een door HVO-Querido gehuurde, zelfstandige woning. Bij deze woonvorm wordt meer van de zelfredzaamheid van de cliënt gevraagd. Zo betaalt de cliënt zelf zijn vaste lasten, waaronder de maandelijkse huur. Ook hier heeft de cliënt een persoonlijk begeleider en wordt hij ondersteund door de woonbegeleiders, hetzij over het algemeen iets minder intensief dan de cliënten die beschermd wonen.

Volledig pakket thuis

Naast het beschermd en begeleid wonen biedt BW Passeerdersstraat in toenemende mate ook begeleiding in de vorm van een volledig pakket thuis (VPT) aan. Deze woonvorm is qua intensiteit vergelijkbaar met het zorgaanbod van beschermd wonen, met het verschil dat cliënten in hun eigen woning kunnen blijven wonen.

Zowel beschermd wonen als VPT valt onder het aanbod van de ABWZ, waarbij een inkomensafhankelijke eigen bijdrage volgens de richtlijnen van het CAK verplicht is.

 

Contactpersoon

teammanager
Evert Bod