Opvang Poeldijkstraat

Adres:
Poeldijkstraat 10, 1059 VM Amsterdam, Nederland
T: (020) 512 77 00

Opvang Poeldijkstraat is een voorziening waar u tijdelijk kunt wonen in afwachting van een andere woonplek. Het is onderdeel van het zorgprogramma ‘Opvang’ van HVO-Querido.

Wij bieden

Opvang Poeldijkstraat is een in- en doorstroomvoorziening waar u 24-uur per dag terecht kunt nadat u een beschikking heeft gekregen van de Centrale Toegang. Hierin werken we nauw samen met het Instroomhuis Zeeburgerdijk, de Centrale Toegang, de gemeente Amsterdam en andere partners in de hulpverlening.
We bieden gemeubileerde één- en tweepersoonskamers en hebben daarnaast gemeenschappelijke ruimtes.

Wij vragen

Zolang u hier woont, vragen wij u om mee te helpen bij corvee- en groepstaken om de opvang draaiend te houden. Denk aan meehelpen in de keuken, in het pand of het verrichten van klusjes. Ons uitgangspunt is namelijk dat bewoners medeverantwoordelijk zijn voor de invulling en organisatie van activiteiten in de voorziening.
Wij doen daarmee een beroep op ieders betrokkenheid en gaan uit van uw mogelijkheden en kwaliteiten. Samen proberen we een klimaat te scheppen waarin iedereen er gewoon mag zijn en de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen.
Ons streven is dat alle bewoners (arbeidsmatige) dagbesteding of werk vinden.

Begeleiding

Er is 24 uur per dag personeel aanwezig. Tussen 07:00 uur en 23:00 uur zijn dit begeleiders van HVO-Querido. Tussen 23:00 en 07:00 uur is er beveiliging van Randstad aanwezig. U kunt zodoende altijd bij iemand terecht met vragen.

Naast het contact met de medewerkers van onze locatie heeft u ook een trajectbegeleider. De trajectbegeleider stelt samen met u een trajectplan op voor de duur van uw verblijf. Zij bieden ondersteuning en begeleiding waar nodig en gewenst, bijvoorbeeld bij de invulling van uw dag, het zoeken naar een woning, het op orde krijgen van financiën of het omgaan met diverse problemen. Het doel van het trajectplan is om u te begeleiden naar een nieuwe woonplek, zelfstandig of met begeleiding.

Reserveren: (020) 488 11 51.

 

Contactpersoon

teammanager
Larissa Zwartbol