Opvang Lidostraat

Adres:
Lidostraat 15, 1031 KR Amsterdam
T: (06) 11 44 70 95

Deze opvang is voor ongedocumenteerden. Dit zijn migranten die in Nederland een (deel van een) asielprocedure hebben doorlopen of zich daar in bevinden, maar (nog) geen verblijfsvergunning hebben ontvangen. Zij hebben geen rechtmatig verblijf in Nederland, maar vertrekken om uiteenlopende redenen ook niet naar een ander land. Sommigen zijn al jaren in Nederland, anderen zijn recent aangekomen. Zij melden zich eerst bij het Vreemdelingenloket aan de Houtmankade, dat namens de gemeente bepaalt wie er voor een plaats in de opvang in aanmerking komt. Op deze locatie verblijven zelfredzame ongedocumenteerden.

Lidostraat

De Opvang Lidostraat van HVO-Querido biedt plaats aan 44 ongedocumenteerde volwassen mannen met een diverse achtergrond. De eerste bewoners van Opvang Lidostraat zijn veelal afkomstig uit Afrikaanse landen zoals Eritrea, Nigeria, Soedan. Een kleinere groep komt uit Iran, Irak, Afghanistan en China.

De leeftijd ligt tussen de 20 en 65 jaar. De bewoners zorgen zelf voor hun boodschappen en maaltijden. Overdag hebben ze de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten in de stad en gaan ze naar afspraken om te werken aan de oplossing voor hun situatie.
De bewoners van Opvang Lidostraat woonden al in Amsterdam. Zij zijn verhuisd vanuit een oude school aan de Derkinderenstraat, een pand dat niet geschikt meer was voor opvang.

Opvang Lidostraat

Begeleiding

Met de ongedocumenteerde wordt een persoonlijk perspectiefplan opgesteld. Werken aan perspectief is een voorwaarde voor continuering van verblijf in de 24-uursopvang. Perspectief kan legaal verblijf zijn, terugkeer naar het land van herkomst of doormigratie naar een derde land. Het casemanagement en juridische of terugkeerbegeleiding worden door andere partijen dan HVO-Querido verzorgd.

Zie ook de website van de gemeente Amsterdam.

 

teammanager
Conrad Köckert