Opvang Gerard Doustraat

Adres:
Gerard Doustraat 156, 1073 VZ Amsterdam, Nederland
E: (06) 15 48 60 87

De Opvang Gerard Doustraat van HVO-Querido biedt plaats aan 38 ongedocumenteerde volwassenen, zowel mannen als vrouwen. De bewoners komen uit Afrikaanse en Aziatische landen en uit het Midden-Oosten. Hun leeftijden lopen uiteen van 30 tot 40 jaar. De bewoners wonen in woongroepen en zorgen zelf voor hun boodschappen en maaltijden.

>

24-uursopvang

In Amsterdam verblijft sinds lange tijd een groep ongedocumenteerde mensen die door de praktijk van het vreemdelingenbeleid in de knel is geraakt. Dit zijn mensen die de asielprocedure zonder succes hebben doorlopen en zijn uitgesloten van de gewone sociale voorzieningen.
De gemeente biedt deze groep 24-uursopvang. Zo kunnen zij in een stabiele omgeving en onder professionele begeleiding aan hun toekomst werken. Dat kan inhouden: legaal verblijf in Nederland, terugkeer naar het land van herkomst of doorreizen naar een ander land. Hiervoor krijgen zij maximaal anderhalf jaar opvang. Als deze periode is afgelopen, worden andere mensen opgevangen. Deze 24-uursopvang gebeurt in samenwerking met het Rijk en vier andere gemeenten in de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening. De Amsterdamse opvang staat beschreven in het Uitvoeringsplan 24-uursopvang ongedocumenteerden. Het doel is ongedocumenteerden door opvang en begeleiding een oplossing te bieden voor hun situatie.

Doorstroom

De opvang is niet vrijblijvend. Ongedocumenteerden moeten werken aan een oplossing voor hun situatie. Dat kan terugkeer naar hun eigen land zijn, legaal verblijf hier of verhuizen naar een ander land. Samen met een casemanager maken ze hiervoor een plan. De casemanager bewaakt de voortgang en heeft nauw contact met de woonbegeleider en met de verschillende organisaties. Ongedocumenteerden die worden begeleid naar terugkeer of doormigratie krijgen trainingen om dit voor te bereiden. Voor anderen komt juridische ondersteuning zodat sneller duidelijk wordt of verblijf in Nederland mogelijk is of niet. De bedoeling is dat mensen binnen anderhalf jaar doorstromen zodat anderen kunnen instromen.

Zie hierover ook de website van de gemeente Amsterdam.

 

 

 

teammanager
Conrad Köckert