Team Marnix

Adres:
Marnixkade 109F, 1015 ZL Amsterdam, Nederland
E: info.teammarnix@hvoquerido.nl

Team Marnix is in oktober 2016 begonnen en inmiddels gegroeid tot een team van 16 persoonlijk begeleiders, een administratief medewerker, zorgcoördinator en teammanager. Een jong, divers en dynamisch team, mogen we graag zeggen, dat is opgesteld uit een aantal ervaren externe medewerkers en medewerkers die al ergens binnen HVO-Querido rond liepen en dit team als een mooie nieuwe werkplek zagen.

Steeds meer van onze klanten krijgen een eigen woning. De gemeente vindt dit een mooie tendens. Klanten kunnen weer meer meedoen in de maatschappij en wonen weer als burger in de wijk.

Omslag MO/BW

De gemeente Amsterdam heeft daarom in samenspraak met woningcorporaties en zorginstellingen een plan opgezet om doorstroom te bevorderen en meer klanten de kans op een individuele woning bieden. Denk dan aan klanten die:

  • (Onnodig) lang in klinieken verblijven, omdat er nog geen woonplek is;
  • Op de gemeentelijke wachtlijst staan en een individuele woning aankunnen;
  • Al lange tijd in een woonvoorziening wonen en de wens hebben op zichzelf te wonen, maar dan wel nog veel begeleiding nodig hebben.

Ons team is speciaal opgezet om de begeleiding van deze ‘omslag MO/BW klanten’ op ons te nemen binnen het zorgprogramma volwassenen met een psychiatrische kwetsbaarheid.

Housing first methodiek

Dit doen wij via de Housing First methodiek. Zoals de naam aangeeft: de klant krijgt eerst een woning. Nou ja krijgt… HVO Querido huurt de woning in eerste instantie en de klant mag hierin wonen middels een onderhuurovereenkomst.
Er zijn drie belangrijke regels:

  • Geen overlast veroorzaken: lees: koptelefoon op, aardig zijn voor de buren en geen wekelijkse feestjes met je gezellige (luidruchtige) vrienden.
  • Begeleidbaar opstellen: afspraken met je begeleider nakomen (en deze te allen tijde koffie aanbieden :)).
  • De huur betalen: heel graag met behulp van bewindvoering of het FIBU

We bieden 24-uurs bereikbaarheid aan de klanten. En de persoonlijk begeleiders hebben ieder een lage caseload. Het voordeel daarvan is dat we de ruimte hebben om iedere dag langs te gaan, als het met iemand even niet zo lekker gaat. Anderzijds, regelt de klant een groot deel van zijn/haar zaken zelf of met behulp van zijn/haar netwerk. Dan komen we niet iedere dag zijn/haar koffie opdrinken, maar komen we minder vaak langs.
Zorg op maat dus, aangesloten op wat een klant op dat moment nodig heeft. Ook vinden we het belangrijk dat de begeleiding aansluit bij datgene dat iemand nodig heeft. We matchen daarom een begeleider bij de klant. De een is meer gebaat bij een ‘docent-achtige’ aanpak en wordt dus gekoppeld aan een begeleider die sterk is in deze begeleiderstijl. Een ander heeft meer baat bij iemand met een creatieve aanpak of heeft af en toe een zetje nodig van een politie-agent type.

Dat klinkt (en is) prachtig, maar pamperen doen we natuurlijk niet. Klant heeft een heel scala aan krachten die hij/zij in kan zetten. Ook hebben ze vaak een familielid of een goede vriend die een steentje bij kan dragen. En dan zijn er nog heel wat voorzieningen en hulpbronnen in de wijk te vinden. Immers, professionele begeleiding is leuk, maar wil je toewerken naar de woning op eigen naam (mogelijk na minimaal 2 jaar), dan zal je jezelf moeten kunnen redden samen met je netwerk.
Voor het verkrijgen van de woning op eigen naam zijn de eisen van de Veldtafel (UMO) ook hier leidend en daarom werken we hier ook samen met de klant naar toe. Er is dan ook veel aandacht voor psychische gesteldheid, dagbesteding/werk, sociale contacten, financiën/administratie en natuurlijk de omgang met buren en het leren kennen van je wijk.

Bij de een zal dit stapje voor stapje gaan, bij een ander gaat het meer met sprongen. Maar hoe dan ook is het doel ontwikkeling en het vergroten van zelfstandigheid. Zo krijgen ook mensen met een bepaalde kwetsbaarheid de kans om mee te mogen doen in onze mooie stad en onderdeel uit te kunnen maken van een buurt. En dat is nou precies het motto van Team Marnix!

 

Contactpersoon

teammanager
Anita Doggen