Herstelbureau

Adres:
Eerste Ringdijkstraat 5A, 1097 BC Amsterdam, Nederland
T: (020) 219 51 68
E: herstelbureau@hvoquerido.nl

Het Herstelbureau van HVO-Querido ondersteunt mensen bij hun herstelproces. Dat gebeurt op een laagdrempelige en voor iedereen toegankelijke manier. Bij ons werken mensen met een achtergrond als cliënt in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of maatschappelijke opvang.

We organiseren herstelondersteunende trainingen, themamiddagen, workshops en we geven voorlichting over wat herstel kan betekenen. Daarin vertellen deelnemers en medewerkers wat ze hebben meegemaakt, waar ze steun aan hebben, waar ze het moeilijk mee hebben en hoe ze daarmee omgaan. Leren van elkaar en persoonlijke verhalen zijn belangrijke en essentiële onderdelen hierin. Dit én het feit dat medewerkers zelf cliëntervaring hebben, werkt ondersteunend en hoopgevend.

De activiteiten passen we aan op de groep. Ze vinden plaats in een veilige omgeving, waarin we respectvol met elkaar omgaan.

Een aantal voorbeelden van trainingen:

Kennismaken met herstel

Tijdens de bijeenkomsten heb je de mogelijkheid om met anderen te praten over herstel. Hoe gaan zij om met hun kwetsbaarheden? Wat voor invloed heeft dat op hun dagelijkse leven? Welke tips hebben anderen en welke tips heb je misschien zelf?

‘Hoewel ik geen verwachtingen had, heb ik toch heel veel gehad aan de cursus. Het is mooi om te zien dat er zoveel raakvlakken zijn in ieders verhaal en ervaring.’
Deelnemer Kennismaken met herstel

WRAP

WRAP (Wellness Recovery Action Plan) is een praktische en systematische cursus om aan uw welbevinden te werken en een persoonlijk levensplan te maken. Stap voor stap gaat u acties toepassen die voor u goed werken. Hierbij gaat u uit van uw eigen ervaringen. Ook de deelnemers leren van elkaar. WRAP richt zich op de kracht in plaats van de klacht.

‘Alle inzichten en kennis die ik heb opgedaan bij de WRAP cursus hebben mij bewust gemaakt van triggers, valkuilen en hoe er mee om te gaan.’
Deelnemer WRAP

Werken met eigen ervaring

Tijdens het herstelproces ontwikkel je een eigen deskundigheid over je leven. Je leert wat wel en niet kan, wat je nodig hebt op verschillende momenten en hoe je je staande houdt in het leven. Deze deskundigheid kun je leren inzetten in je (vrijwilligers)werk.

‘Het lucht me op om bij deze groep te zijn en het geeft me kracht.’
Deelnemer herstelgroep

Contact

Ben je enthousiast geworden wat het Herstelbureau kan bieden? Wil je meer weten over bovengenoemde en andere activiteiten die we organiseren? Of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op.


Vrijbrief

Het Herstelbureau brengt periodiek De Vrijbrief uit, een nieuwsbrief uit over ontwikkelingen rond het thema herstel en het laatste nieuws van het Herstelbureau. Meld je aan met een mail aan herstelbureau@hvoquerido.nl om deze nieuwsbrief te ontvangen.

 

 

Contactpersoon

teammanager
Karla Nijnens