Fleerde

Adres:
Anton de Komplein 232, 1102 Amsterdam-Zuidoost, Nederland
T: (020) 314 09 70

Fleerde zorgt voor ambulante maatschappelijke opvang van circa 125 dak- en thuisloze Amsterdammers vanaf 23 jaar, wonend in groeps- en zelfstandige (Housing First) woningen in Amsterdam Zuidoost. Er is sprake van een psychosociale hulpvraag, met of zonder verslavingsproblematiek en/of een forensische indicatie.
Daarnaast begeleiden we op de locatie Venser zes cliënten waarbij de somatische problematiek prevaleert. Dit doen we in samenwerking met Amstelring.

Diversiteit

Fleerde is uniek door de diversiteit aan cliënten, met uiteenlopende doelstellingen, variërend van stabilisatie tot uitstroom, afhankelijk van de krachten van de cliënt. Aan de hand van een individueel begeleidingsplan worden deelnemers aan het Fleerde-traject voorbereid op sociaal herstel, met aandacht voor leefbaarheid in de buurt. Het doel van de begeleiding is om zo snel mogelijk zelfstandig te gaan wonen. De begeleiding kan variëren van dagelijks tot wekelijks contact.

Mogelijkheden

Fleerde zet zich enerzijds in voor een zo goed mogelijke match tussen medebewoners op de groepswoningen en anderzijds voor een zo goed mogelijke match tussen begeleider en cliënt, passend bij de ontwikkeling en wensen van de betrokken cliënt.
Bij Fleerde is de mogelijkheid tot vrijwillige deelname aan Shine+, een project waarin cliënten worden gemotiveerd meer en beter te participeren in de samenleving.
Daarnaast heeft Fleerde zijn eigen klussenteam. Het gaat om schilderwerk, schoonmaakwerkzaamheden en verhuizingen.

Samenwerking

Met betrekking tot de verslavingszorg en/of noodzaak tot behandeling werken we nauw samen met de GGD en JOT van Mentrum. Daarnaast wordt bij specifieke andere hulpvragen contact gezocht met instanties als de gemeente, buurthuizen en reclassering.

Benadering

Zoals heel HVO-Querido werken we bij Fleerde vanuit de krachtgerichte basismethodiek, dat betekent dat we uitgaan van wat cliënten kunnen, niet van hun beperkingen. Doel van onze krachtgerichte methodiek is om cliënten invloed te geven op zaken die voor hen belangrijk zijn zoals:

  • zinvolle dagbesteding of werk;
  • zelfverzorging;
  • omgaan met geld;
  • zorgdragen voor hun woon- en leefomgeving;
  • volwaardig burgerschap met de bijbehorende rechten en plichten;
  • aandacht voor sociale contacten.

 

Contactpersoon

teammanager
Marion van den Boorn