Fleerde

Adres:
Anton de Komplein 232, 1102 Amsterdam-Zuidoost, Nederland
T: (020) 314 09 70

BZW Fleerde biedt begeleid zelfstandig wonen. Fleerde bestaat uit een aantal flats in Amsterdam Zuidoost, waar 110 dakloze drugsverslaafden wonen. Zij kunnen via begeleide huisvesting werken aan hun sociaal herstel.
Het gaat bij deze doorstroomvoorziening om de huisvesting en begeleiding van mensen die veelal langdurig verslaafd zijn en vaak al enige tijd gebruikmaken van de 24-uursopvang aan het Anton de Komplein. Deze cliënten hebben zelf te kennen gegeven prijs te stellen op meer zelfstandige huisvesting.

Aan de hand van een individueel begeleidingsplan worden deelnemers aan het Fleerde-traject voorbereid om zo snel mogelijk zelfstandig te gaan wonen. De richttijd hiervoor is een jaar.

Fleerde begeleidt zowel mannen als vrouwen. De minimum leeftijd is 18 jaar.

Van cliënten wordt het een en ander verwacht. Niet alleen vaardigheden en zelfstandigheid, maar vooral motivatie.

Contactpersoon

teammanager
Marion van den Boorn