Adres:
Discusstraat 15, 1076 VK Amsterdam, Nederland
T: (020) 305 49 00

Discus is de eerste Housing First praktijk in Europa. Sinds 2006 heeft Discus Housing First verder ontwikkeld wat uiteindelijk heeft geresulteerd in Amsterdams stedelijk beleid.

Discus ondersteunt mensen met een psychiatrische en/of verslavingsachtergrond die vaak jarenlang op straat hebben gezworven of in klinieken, detentie en 24-uursvoorzieningen verbleven. We zijn gericht op maatschappelijke rehabilitatie en participatie op basis van de Housing First principes. De woning is de veilige basis en het vertrekpunt om van daaruit keuzes te maken en verder te werken aan gewenste doelen of probleemgebieden.

Kansen, zorg en betrokkenheid

Discus ondersteunt 24/7 en staat voor een gezonde mix van kansen, zorg en betrokkenheid. De klant bepaalt zelf zijn doelen en houdt de regie over zijn leven. De ondersteuning is gericht op de toekomst, kansen en mogelijkheden. We leveren zorg op maat. Voor ons betekent dit dat de klant altijd centraal staat. We werken profielgericht waarbij de match tussen klant en medewerker essentieel is en de klant kiest. Medewerkers van Discus combineren methodisch en projectmatig werken met creativiteit.

Anders kan het ook

Omdat de traditionele aanpak niet effectief is voor deze doelgroep heeft Discus als aanvulling op de Housing First principes een eigen methodiek ontwikkeld: Anders Kan Het Ook! Hierbij kijken we naar wat wél kan bij vastzittende situaties. Door een out-of-the-box benadering met een creatieve inslag proberen we het anders te doen en zo een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de situatie. Een kleine verandering kan namelijk een wereld van verschil maken. Een klein beetje moeite tegenover een berg van waardering en verandering.

Samenwerken

Vanuit het stedelijk beleid Housing First zijn 10 werkafspraken tot stand gekomen. Deze resulteren in nauwe samenwerking met onder meer zorginstellingen, behandelinstanties, gemeente en woningcorporaties. Het doel is om de klant zo goed mogelijk te begeleiden in haar/zijn eigen woonomgeving.

Expertise

Vanuit de praktijk heeft Discus een trainings- en adviesbureau opgezet dat eigen medewerkers en nationale en internationale organisaties traint bij in het praktijk brengen van deze visie en ondersteunt bij de implementatie van de Housing First methodiek. Het trainings- en adviesbureau wordt ondergebracht in het Expertisecentrum van HVO-Querido.

Kantoren

Discus heeft ook een vestiging aan de Marnixkade en de Johan Huizingalaan.

 

 

Contactpersonen

teammanagers
Wessel de Vries
Martin Kok
Valerie Boogaard