De Veste

De Veste
Adres:
Poeldijkstraat 10, 1059 VM Amsterdam, Nederland
T: (020) 512 77 00

De Veste is een beschermende woonvorm waar bewoners graag willen wonen en werknemers graag willen werken. De Veste is een eenheid en vertoont kenmerken van een dorp of gezin; we maken er samen het beste van en zijn allemaal op onze eigen manier belangrijk. We leven en laten leven en kunnen met elkaar lachen.

Bewoners worden actief begeleid door een koppel van een persoonlijk begeleider en een ondersteunend begeleider. Er zijn in huis meerdere specialismen aanwezig waar een bewoner, indien gewenst/nodig, gebruik van kan maken. Binnen de Veste werken bijvoorbeeld een verslavings(ervarings)deskundige, een sociaaljuridisch medewerker en diverse verpleegkundigen. Er is structureel aandacht en begeleiding van de GGD en de GGZ inGeest.

Er wonen 40 bewoners verdeeld over de vier verdiepingen. De tweede verdieping is aangepast voor bewoners met een bovengemiddelde fysieke zorgbehoefte. Op die kamers is het bijvoorbeeld mogelijk om een alarm te krijgen en is er voor de bewoners een specifiek zorgplan. Het pand is rolstoelvriendelijk. Alle medicatie is bij de begeleiding in beheer en er zijn vier uitdeelmomenten per dag.

Er wonen acht bewoners in een zelfstandige flat op drie minuten lopen van het pand aan de Poeldijkstraat. Zij hebben ook een mentorkoppel die hen begeleidt vanuit de Veste. Bewoners van de flat hebben hun medicatie in eigen beheer.

Maaltijden

Op vijf avonden per week wordt er door bewoners gekookt (voor 20 personen vers en voor 20 personen via DeliXL) en er is één dag per week een heuse kok aanwezig. Ook is er een bewoner gastheer die vanuit een dagbestedingstaak helpt bij de voorbereiding, het uitscheppen en het opruimen. De bewoners kunnen de maaltijd gezellig gezamenlijk nuttigen in ons Vestaurant of een bordje meenemen.

Bewonerscommissie

Er is maandelijks een vergadering van de bewonerscommissie en van de voedingscommissie waarin bewoners wensen, ideeën en ongenoegens kunnen uiten. Wij vinden het op de Veste erg belangrijk dat bewoners hun stem kunnen laten horen. De bewonerscommissies hebben al op verschillende manieren bijgedragen aan prettig wonen. Zo is er op hun initiatief bijvoorbeeld een pingpong tafel gekomen, zorgden ze voor een verbetering van het eten en geven ze de begeleiding tips voor een fijne manier van begeleiden.

Dagbesteding

Alle bewoners die bij de Veste wonen hebben een vorm van dagbesteding. Hier zijn mogelijkheden voor binnen het pand waar meerdere dagbestedingsaanbieders zitten, maar belangrijk is dat het aansluit bij de kwaliteiten en behoefte van de bewoner. Onze aandachtsfunctionaris dagbesteding kijkt samen met de bewoner naar de wensen en mogelijkheden.

 

 

Contactpersonen

teammanager
Cock Harmsen