Adres:
Delflandlaan 220, 1062 Amsterdam, Nederland
T: (020) 615 84 06

De beschermende woonvorm Masira biedt beschermd wonen aan 40 volwassenen en ouderen, van wie er 28 in het gebouw zelf wonen en 12 in satellietwoningen in de nabije omgeving. Masira is sinds september 2009 gevestigd in het Masira-gebouw aan de Delflandlaan in stadsdeel Slotervaart.

Beschermd wonen

Bij beschermd wonen gelden de volgende uitgangspunten:

 • De cliënt woont in een reguliere woning van HVO-Querido in een groep van twee tot zeven personen.
 • De woning is en blijft eigendom van HVO-Querido.
 • Elke cliënt heeft de beschikking over een eigen kamer naast gemeenschappelijke ruimtes zoals keuken en woonkamer.
 • Volgens afspraak wordt de woongroep bezocht door een woonbegeleider voor het bespreken van praktische zaken en gezamenlijke activiteiten zoals het eten en het huishouden.
 • Elke cliënt heeft een vaste begeleider die individuele gesprekken met hem of haar voert waarin aandacht wordt geschonken aan dagbesteding, sociale contacten, financiën en andere onderwerpen die hieronder staan genoemd onder het kopje “individuele begeleiding”. Het aantal uren woonbegeleiding varieert per groep en per persoon.
 • Beschermd wonen is een AWBZ-voorziening waarvoor een eigen bijdrage verplicht is.

Individuele begeleiding

HVO-Querido biedt de woonbegeleiding zo veel mogelijk op maat. Iedere cliënt krijgt een persoonlijk begeleider. Samen met de persoonlijk begeleider maakt de cliënt – na inventarisatie van zijn of haar wensen en behoeften – een individueel begeleidingsplan dat zich richt op:

 • Emotionele ondersteuning – Hoe gaat de cliënt om met psychiatrische klachten en andere psychische en/of sociale problemen?
 • Dagbesteding – Welke mogelijkheden zijn er voor de klant om op een zinvolle manier met (vrijwilligers)werk, scholing of andere activiteiten de dag door te brengen?
 • Sociale contacten – Hoe kunnen sociale netwerken (familie, vrienden, buren) worden opgebouwd, onderhouden of misschien uitgebreid?
 • Zelfverzorging en huishouding – In welke mate is advies en ondersteuning op dit terrein gewenst?
 • Financiën – Is het wenselijk dat de cliënt ondersteuning krijgt in de vorm van advies of beheer van het inkomen?
 • Medicijnen – Hoe kan de klant goed leren omgaan met eventueel medicatiegebruik?

Contactpersoon

teammanager
Sandra Stormbroek