BW Diemen

Adres:
Ouderkerkerlaan 32, 1112 BE Diemen, Nederland
T: (020) 600 09 32 team 1/ (020) 600 38 56 team 2

BW Diemen biedt begeleiding aan volwassenen vanaf 18 jaar met psychiatrische en/of psychosociale klachten. BW Diemen biedt plaats aan 65 cliënten beschermd wonen in Diemen. De duur van het verblijf en of iemand wel of niet doorstroomt naar een eigen woning, hangt af van de persoonlijke situatie van de cliënt. Iedere cliënt heeft een eigen behandelaar.

Beschermd wonen

Bij beschermd wonen gelden de volgende uitgangspunten:

 • De cliënt woont in een reguliere woning van HVO-Querido in een groep van twee tot vier personen. De woning is en blijft eigendom van HVO-Querido.
 • Elke cliënt heeft de beschikking over een eigen kamer naast gemeenschappelijke ruimtes zoals keuken en woonkamer.
 • Volgens afspraak wordt de woongroep bezocht door een woonbegeleider voor het bespreken van praktische zaken en gezamenlijke activiteiten zoals het eten en het huishouden.
 • Elke cliënt heeft een vaste begeleider die individuele gesprekken met hem of haar voert waarin aandacht wordt geschonken aan dagbesteding, sociale contacten, financiën en andere onderwerpen die hieronder staan genoemd onder het kopje “individuele begeleiding”. Het aantal uren woonbegeleiding varieert per groep en per persoon.

Om beschermd te kunnen wonen heb je een geldige beschikking nodig waarin bepaald is hoe de zorg geleverd wordt. Een eigen bijdrage is verplicht, welke inkomensafhankelijk, volgens de richtlijnen van het CAK wordt berekend.

Individuele begeleiding

HVO-Querido biedt de woonbegeleiding zo veel mogelijk op maat. Iedere cliënt krijgt een persoonlijk begeleider. Samen met de persoonlijk begeleider maakt de cliënt – na inventarisatie van zijn of haar wensen en behoeften – een individueel begeleidingsplan dat gericht is op:

 • Emotionele ondersteuning
  Hoe gaat de cliënt om met psychiatrische klachten en andere psychische en/of sociale problemen?
 • Dagbesteding
  Welke mogelijkheden zijn er voor de cliënt om op een zinvolle manier met (vrijwilligers)werk, scholing of andere activiteiten de dag door te brengen?
 • Sociale contacten
  Hoe kunnen sociale netwerken (familie, vrienden, buren) worden opgebouwd, onderhouden of misschien uitgebreid?
 • Zelfverzorging en huishouding
  In welke mate is advies en ondersteuning op dit terrein gewenst?
 • Financiën
  Is het wenselijk dat de cliënt ondersteuning krijgt in de vorm van advies of beheer van het inkomen?
 • Medicijnen
  Hoe kan de cliënt goed leren omgaan met eventueel medicatiegebruik?

Wijkzorg

Sinds eind 2020 begeleidt BW Diemen ook circa 20 cliënten in de wijk die individueel in hun eigen woning wonen. Deze cliënten hebben geen beschikking voor Beschermd Wonen maar voor Wijkzorg, een beschikking die elk jaar opnieuw wordt afgegeven door de gemeente. Ook deze cliënten begeleiden wij op alle leefgebieden. Daarbij kijken wij gekeken naar de mogelijkheden die de sociale kaart biedt en maken wij zo goed mogelijk gebruik van het netwerk van de cliënt.

BW Diemen

BW Diemen, achterzijde

Voor bezoekers

Tip: Sommige bezoekers kunnen onze locatie moeilijk vinden. Als je de gps instelt op het adres Havikskruid 1 dan kom je uit op de parkeerplaats bij onze achteruitgang.

 

Contactpersoon

teammanager
Marco de Groot