Beschermd wonen Oosterpark

Adres:
Derde Oosterparkstraat 159, 1092 CW, Amsterdam, Nederland
T: (020) 665 09 70

Beschermd wonen Oosterparkbuurt richt zich op cliënten met psychiatrische en/of psychosociale klachten en biedt plaats aan 60 cliënten beschermd wonen in Amsterdam Oost.

Beschermd wonen

Bij beschermd wonen gelden de volgende uitgangspunten.

 • De cliënt woont in een reguliere woning van HVO-Querido in een groep van twee tot zeven personen.
 • De woning is en blijft eigendom van HVO-Querido.
 • Elke klant heeft de beschikking over een eigen kamer naast gemeenschappelijke ruimtes zoals keuken en woonkamer.
 • Volgens afspraak wordt de woongroep bezocht door een woonbegeleider voor het bespreken van praktische zaken en gezamenlijke activiteiten zoals het eten en het huishouden.
 • Elke klant heeft een vaste begeleider die individuele gesprekken met hem of haar voert waarin aandacht wordt geschonken aan dagbesteding, sociale contacten, financiën en andere onderwerpen die hieronder staan genoemd onder het kopje “individuele begeleiding”. Het aantal uren woonbegeleiding varieert per groep en per persoon.
 • Beschermd wonen is een AWBZ-voorziening waarvoor een eigen bijdrage verplicht is.

Individuele begeleiding

HVO-Querido biedt de woonbegeleiding zo veel mogelijk op maat. Iedere cliënt krijgt een persoonlijk begeleider. Samen met de persoonlijk begeleider maakt de cliënt – na inventarisatie van zijn of haar wensen en behoeften – een individueel begeleidingsplan dat zich richt op:

 • Emotionele ondersteuning
  Hoe gaat de cliënt om met psychiatrische klachten en andere psychische en/of sociale problemen?
 • Dagbesteding
  Welke mogelijkheden zijn er voor de klant om op een zinvolle manier met (vrijwilligers)werk, scholing of andere activiteiten de dag door te brengen?
 • Sociale contacten
  Hoe kunnen sociale netwerken (familie, vrienden, buren) worden opgebouwd, onderhouden of misschien uitgebreid?
 • Zelfverzorging en huishouding
  In welke mate is advies en ondersteuning op dit terrein gewenst?
 • Financiën
  Is het wenselijk dat de cliënt ondersteuning krijgt in de vorm van advies of beheer van het inkomen?
 • Medicijnen
  Hoe kan de klant goed leren omgaan met eventueel medicatiegebruik?​

Beschermd wonen Oosterpark houdt kantoor in Buurtcentrum Oosterpark.

 

 

Contactpersoon

teammanager
Evert Bod