Beschermd wonen Funenpark

Adres:
Funenpark 60-73, 1018 AK Amsterdam, Nederland

Beschermd wonen Funenpark is een gezamenlijke woonvoorziening van De Heeren van Zorg en HVO-Querido.
De Heeren van Zorg biedt op deze locatie een woonvorm aan mensen met een vorm van autisme die nog niet toe zijn aan zelfstandig wonen, maar dit wel willen bereiken. Mensen met autisme hebben vaak behoefte aan een prikkelarme en overzichtelijke omgeving.
HVO-Querido biedt in het Funenpark cliënten die daar aan toe zijn van de locaties Domselaerstraat en Batjan de mogelijkheid om zelfstandig te gaan wonen. Het gaat daarbij om mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid.
Beide groepen bewoners worden ondersteund door begeleiders van hetzij De Heeren van Zorg hetzij HVO-Querido.
De locatie Funenpark bevindt zich op de grens tussen Centrum en Oost, maar valt onder stadsdeel Amsterdam Centrum.

Funenpark

Funenpark

De woonvoorziening

Beschermd wonen Funenpark biedt plaats aan 50 bewoners. De samenstelling van de bewoners bestaat uit een mix van cliënten van De Heeren van Zorg en van HVO-Querido en twaalf studenten die een zorgopleiding volgen. Dit zorgt voor een stabiele mix van bewoners.
Cliënten met een harddrugs- of alcoholverslaving komen niet in aanmerking voor een ruimte in het Funenpark.
De cliënten van De Heeren van Zorg verblijven op Funenpark zolang als dat nodig is. De ervaring leert dat cliënten na gemiddeld drie jaar doorstromen naar individueel wonen. De studenten kunnen gedurende hun studie wonen op Funenpark en hier ook stage lopen.
De woningen hebben vier kamers (elke cliënt heeft een eigen kamer) en een gezamenlijke keuken, eetkamer, douche en wc. De kamers van de cliënten zijn gedeeltelijk gemeubileerd (bed, kast, tafel en stoel, gordijnen en plafondlicht).

funenpark-1700-02De zorg

Het zorgaanbod verschilt per cliëntgroep. De Heeren van Zorg biedt een combinatie van begeleiding en wonen met eventueel lichte verzorging. HVO-Querido biedt begeleiding volgens een vast rooster en naar behoefte. In noodgevallen is ook ‘s nachts begeleiding oproepbaar.
De begeleiding bestaat uit persoonlijke begeleiding, woonbegeleiding en activiteitenbegeleiding. Er is zes dagen per week begeleiding aanwezig voor cliënten van De Heeren van Zorg op de locatie en de telefonische hulpverlening is dag en nacht beschikbaar. HVO-Querido biedt alle dagen van de week begeleiding.
Zowel De Heeren van Zorg als HVO-Querido richten zich op het bevorderen of stabiliseren van de zelfredzaamheid van cliënten, waardoor ze zich verder kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontplooien.

De begeleiding

Bij het wonen in de voorziening zijn, naast huisvesting, in de begeleiding de volgende diensten te onderscheiden:

  • Persoonlijke begeleiding
  • Het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden
  • Ondersteuning bij huishoudelijke en dagelijkse verrichtingen
  • Dagbesteding en groepsactiviteiten
  • Sociaal-maatschappelijke ondersteuning
  • Hulp bij gedragsregulering (De Heeren van Zorg, indien nodig)

De begeleiding is gericht op de zelfredzaamheid en het bevorderen van de eigen regie van mensen. De persoonlijk begeleider stelt samen met de cliënt en eventuele andere betrokkenen een begeleidingsplan en doelen op. Deze worden regelmatig geëvalueerd. Hierbij wordt bekeken hoe de begeleiding in de afgelopen periode is verlopen, hoe de stand van de zelfredzaamheid is en worden er doelen gesteld voor de volgende periode.

Maaltijden

funenpark-1700-03Er wordt regelmatig gezamenlijk gekookt en gegeten, naar de behoefte en wensen van de cliënten.

Dagactiviteiten

Cliënten kunnen gebruik maken van het aanbod dagbesteding en activiteiten van De Heeren van Zorg. Cliënten die dit niet nodig hebben, kunnen gebruik maken van het stedelijke aanbod op het gebied van dagactiviteiten. Het is belangrijk dat bewoners deelnemen aan een zinvolle dagbesteding.
Voor het bevorderen van de zelfredzaamheid is bij De Heeren van Zorg de deelname aan de huishoudelijke activiteiten verplicht.

Inkomensbeheer

Cliënten beheren meestal zelf hun inkomen, met ondersteuning van begeleiding. Indien nodig wordt het inkomensbeheer overgenomen.

Kosten voor de cliënt

Bij het wonen in een beschermde woonvoorziening betaalt de cliënt een maandelijkse eigen bijdrage aan het CAK.

Contactpersonen

De Heeren van Zorg, Frans Arntz (manager regio Amsterdam)
HVO-Querido, Evert Bod (teammanager)