Batjan

De Batjan
Adres:
Batjanstraat 94, 1094 TX Amsterdam, Nederland
T: (020) 468 46 87

In Amsterdam Oost is woonvoorziening Batjan gelegen. Batjan biedt langdurig verblijf aan 33 bewoners (26 intern en 7 aanleunwoningen) die door de gevolgen van hun psychiatrische ziekte ernstige beperkingen ondervinden bij het wonen. Het gaat daarbij om zaken als sociale vaardigheden, zelfverzorging, verzorging van de eigen kamer en kennis van sociale wet- en regelgeving.

De begeleiding is gericht op praktische woonondersteuning, dagstructuur, geborgenheid, gezelligheid, saamhorigheid en het stimuleren van zelfredzaamheid. De sfeer is huiselijk.
De bewoners wonen in groepsverband. Er is één groep van vier bewoners en vier groepen van vijf bewoners. Iedereen heeft een eigen zit- annex slaapkamer, de keukens, eetkamers en huiskamers zijn gemeenschappelijk.

Twee culturen

Batjan is een samenwerking tussen twee culturen: psychiatrie en maatschappelijke opvang. Een uitwisseling van kennis en vaardigheden. En ook een uitwisseling van ervaringen in het werken met chronisch psychiatrische patiënten.
In Batjan is Arkin verantwoordelijk voor de psychiatrische begeleiding en het casemanagement. HVO-Querido is verantwoordelijk voor de 24-uurs woonbegeleiding. Gezamenlijk beslissen Arkin en HVO-Querido of cliënten passen in het project.

Van bewoners wordt verwacht dat ze kunnen en willen leven en werken in groepsverband. Ook moeten cliënten zich kunnen en willen houden aan afspraken rond medicatie en de huisregels.
Bewoners zijn bereid en in staat tot het uitvoeren van huishoudelijke taken en beschikken over enige mate van zelfstandigheid met betrekking tot persoonlijke hygiëne.

Contactpersoon

teammanager
Jasper de Leth