Passantenpension Anton Struik

Adres:
Burgemeester Vening Meineszlaan 234-292, 1063 BE Amsterdam
T: (06) 11 83 69 42

Het passantenpension is een verblijf waar mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, tijdelijk kunnen wonen.

​​Een passantenpension is een tijdelijke woonplek voor mensen die kortdurend geen woning hebben. Het gaat vooral om mensen die door financiële problemen hun huis zijn kwijtgeraakt, bijvoorbeeld door het verlies van hun baan of een scheiding. In het passantenpension kunnen zij maximaal zes maanden een gemeubileerde kamer huren.

Tijdens deze periode kunnen zij in alle rust aan een oplossing voor hun problemen werken. De bewoners die het nodig hebben, krijgen ondersteuning van maatschappelijk werkers. De meeste bewoners zijn overdag naar hun werk of dagbesteding. De GGD bepaalt of mensen gebruik kunnen maken van het passantenpension

Hoe lang blijft het passantenpension?​

Dit passantenpension is tijdelijk. We verwachten dat de woningen ongeveer twee jaar als passantenpension in gebruik zijn. Voor de jaren erna werkt de gemeente samen met HVO-Querido aan een vaste locatie in Amsterdam.
Het nieuwe passantenpension ligt in de Anton Struikbuurt, vandaar de naam. Anton Struik was een Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 

temmanager
Conrad Köckert