Anton de Komplein

Anton de KompleinAnton de Komplein
Adres:
Anton de Komplein 232, 1102 DR, Amsterdam Zuidoost, Nederland
T: (020) 565 03 90

Het Anton de Komplein is een maatschappelijke opvang waar mensen met langdurende verslavingsproblematiek voor een bepaalde periode kunnen wonen. Het streven is om binnen een vastgestelde periode door stromen naar een zelfstandigere vorm van wonen.

Op het Anton de Komplein wonen 55 mensen. We hebben twee doelgroepen in huis; hiervan wonen er 20 op kort verblijf. De begeleiding richt zich hierbij op het in kaart brengen van de hulpvraag, bieden van structuur en dagbesteding. Op kort verblijf delen de bewoners een kamer. De overige 35 bewoners wonen op het lang verblijf woontrainingscentrum, waar zij beschikken over een eigen keuken, douche en toilet. Hierbij richt de begeleiding zich op het ontwikkelen van woonvaardigheden en er voor zorgen dat de cliënt steeds meer de regie pakt over zijn eigen leven.

Met het team wordt gestreefd de cliënt zorg op maat te leveren in een veilig leefklimaat. Ons uitgangspunt is dat de cliënt zoveel mogelijk de regie behoudt over zijn eigen leven. Er word gewerkt vanuit de krachtgerichte basis methodiek.
Zowel cliënt als medewerkers zijn actief betrokken. Het wonen op het Anton de Komplein is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Wij verwachten van de cliënten dat zij meewerken aan het tot stand komen van hun eigen gestelde doelen waarbij de regie zoveel als mogelijk bij de cliënt zelf ligt.

Het Anton de Komplein is een 24-uursvoorziening. Dit betekent dat onze bewoners 24 uur per dag een aanspreekpunt hebben binnen de voorziening.

Het Anton de Komplein werkt nauw samen met politie, GGD, Fibu, buurtcommissie, woningbouwvereniging en dagbestedingsvoorzieningen. Dit om de veiligheid van de bewoners de medewerkers en de naaste omgeving zoveel als mogelijk te waarborgen.

 

Contactpersoon

teammanager
Pamela Norman