Ambulant team Psychosociaal West

Adres:
Johan Huizingalaan 126, 1065 JE Amsterdam, Nederland
T: (020) 346 89 20

Het Ambulant team Psychosociaal ondersteunt mensen die praktische zorg en begeleiding nodig hebben bij het wonen in hun eigen woning.

Begeleid wonen

Bij begeleid wonen krijgen cliënten individuele zorg. Aan mensen die het beschermd wonen zijn ontgroeid, maar met anderen willen blijven samenwonen, biedt HVO-Querido op beperkte schaal de mogelijkheid van groepsbegeleid wonen.
Bij begeleid wonen gelden de volgende uitgangspunten.

Individuele begeleiding

HVO-Querido biedt de woonbegeleiding zo veel mogelijk op maat. Iedere cliënt krijgt een persoonlijk begeleider. Samen met de persoonlijk begeleider maakt de cliënt – na inventarisatie van zijn of haar wensen en behoeften – een individueel begeleidingsplan dat zich richt op:

Begeleiding en woonruimte

De begeleiding van het Ambulant team Psychosociaal is individueel en op maat en richt zich op de volgende gebieden:

Het Ambulant team Psychosociaal biedt begeleiding en woonruimte. Cliënten betrekken echter niet direct de woonruimte. Het leren wonen begint in de aanloopfase. Tijdens deze fase bekijken we of iemand voldoende is gemotiveerd en zich aan afspraken kan houden.
Als de aanloopfase goed verloopt, start de begeleiding op de woning. De duur van de begeleiding is afgestemd op de individuele maat van de cliënt en afhankelijk van de problematiek en de hulpvraag.
Het Ambulant team Psychosociaal biedt ook woonbegeleiding aan mensen die al zelfstandig wonen maar daar nog enige begeleiding bij nodig hebben.

Aanmelding

Professionals werkzaam bij een erkende organisatie voor zorg of welzijn kunnen mensen aanmelden bij het Ambulant team Psychosociaal.
Hiervoor kan een aanmeldingsformulier worden ingevuld. Dit dient te worden geretourneerd voorzien van de volgende bescheiden:

Voorwaarden

Om voor BWA in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

Als aan deze voorwaarden is voldaan volgen intake en kennismaking. De verwijzer, de cliënt en een maatschappelijk werker van het Ambulant team Psychosociaal maken een taakverdeling en stellen aan de hand van de wensen en mogelijkheden van de cliënt gezamenlijk een begeleidingsplan op.

Het Ambulant team Psychosociaal werkt ook vanuit het Wijkpunt Zuid aan de Lizzy Ansinghstraat en vanuit Wijkpunt Oost aan het Robert Kochplantsoen.

 

Contactpersoon

teammanagers
Sabine ter Mors
Fay Benzoni-Steverink