Ambulant team Noord

Adres:
Mariëndaal 26, 1025 BV Amsterdam, Nederland
T: (020) 630 43 40

Ambulant team Noord ondersteunt in Amsterdam Noord mensen die praktische zorg en begeleiding nodig hebben bij het wonen in hun eigen woning. Het team is gespecialiseerd in de zorg voor volwassenen en biedt zowel begeleid als beschermd wonen.

Begeleid wonen

Bij begeleid wonen krijgen cliënten individuele zorg en gelden de volgende uitgangspunten.

 • De klant woont in zijn of haar eigen woning of in een door HVO-Querido gehuurde woning.
 • Een woning van HVO-Querido kan na enige tijd op naam van de klant worden geregistreerd zodat deze, na afloop van de begeleiding, in zijn of haar eigen huis kan blijven wonen.
 • Een persoonlijk begeleider van HVO-Querido bezoekt gemiddeld een keer per week de klant voor een individueel begeleidingsgesprek.
 • In het begeleidingsgesprek is, naar gelang de behoefte, aandacht voor dagbesteding, sociale contacten, financiën et cetera.
 • Voor begeleid wonen is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Beschermd wonen

Bij beschermd wonen krijgen cliënten individuele zorg en gelden de volgende uitgangspunten.

 • De cliënt woont in een reguliere woning van HVO-Querido in een groep van twee tot zeven personen.
 • De woning is en blijft eigendom van HVO-Querido.
 • Elke klant heeft de beschikking over een eigen kamer naast gemeenschappelijke ruimtes zoals keuken en woonkamer.
 • Volgens afspraak wordt de woongroep bezocht door een persoonlijk begeleider voor het bespreken van praktische zaken en gezamenlijke activiteiten zoals het eten en het huishouden.
 • Elke klant heeft een vaste persoonlijk begeleider die individuele gesprekken met hem of haar voert waarin aandacht wordt geschonken aan dagbesteding, sociale contacten, financiën en andere onderwerpen die hieronder staan genoemd onder het kopje “individuele begeleiding”. Het aantal uren woonbegeleiding varieert per groep en per persoon.
 • Voor Beschermd wonen is een eigen bijdrage verplicht.

Aan mensen die het beschermd wonen zijn ontgroeid, maar met anderen willen blijven samenwonen, biedt HVO-Querido op beperkte schaal de mogelijkheid van groepsbegeleid wonen.

Individuele begeleiding

HVO-Querido biedt de woonbegeleiding zo veel mogelijk op maat. Iedere cliënt krijgt een persoonlijk begeleider. Samen met de persoonlijk begeleider maakt de cliënt – na inventarisatie van zijn of haar wensen en behoeften – een individueel begeleidingsplan dat zich richt op:

 • Emotionele ondersteuning
  Hoe gaat de cliënt om met psychiatrische klachten en andere psychische en/of sociale problemen?
 • Dagbesteding
  Welke mogelijkheden zijn er voor de klant om op een zinvolle manier met (vrijwilligers)werk, scholing of andere activiteiten de dag door te brengen?
 • Sociale contacten
  Hoe kunnen sociale netwerken (familie, vrienden, buren) worden opgebouwd, onderhouden of misschien uitgebreid?
 • Zelfverzorging en huishouding
  In welke mate is advies en ondersteuning op dit terrein gewenst?
 • Financiën
  Is het wenselijk dat de cliënt ondersteuning krijgt in de vorm van advies of beheer van het inkomen?
 • Medicijnen
  Hoe kan de klant goed leren omgaan met eventueel medicatiegebruik?

 

Contactpersoon

teammanager
Boy Borger