Ambulant team Noord

Adres:
Mariëndaal 26, 1025 BV Amsterdam, Nederland
T: (020) 630 43 40

Ambulant team Noord ondersteunt in de Amsterdam Noord mensen die praktische zorg en begeleiding nodig hebben bij het wonen in hun eigen woning. Het team bestaat uit een team gespecialiseerd in de zorg voor volwassenen begeleid en beschermd wonen.

Begeleid wonen

Bij begeleid wonen krijgen cliënten individuele zorg. Aan mensen die het beschermd wonen zijn ontgroeid, maar met anderen willen blijven samenwonen, biedt HVO-Querido op beperkte schaal de mogelijkheid van groepsbegeleid wonen.
Bij begeleid wonen gelden de volgende uitgangspunten.

 • De klant woont in zijn of haar eigen woning of in een door HVO-Querido gehuurde woning.
 • Een woning van HVO-Querido kan na enige tijd op naam van de klant worden geregistreerd zodat deze, na afloop van de begeleiding, in zijn of haar eigen huis kan blijven wonen.
 • Een woonbegeleider van HVO-Querido bezoekt gemiddeld een keer per week de klant voor een individueel begeleidingsgesprek.
 • In het begeleidingsgesprek is, naar gelang de behoefte, aandacht voor dagbesteding, sociale contacten, financiën et cetera.
 • Voor begeleid wonen is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Beschermd wonen

Bij beschermd wonen gelden de volgende uitgangspunten.

 • De cliënt woont in een reguliere woning van HVO-Querido in een groep van twee tot zeven personen.
 • De woning is en blijft eigendom van HVO-Querido.
 • Elke klant heeft de beschikking over een eigen kamer naast gemeenschappelijke ruimtes zoals keuken en woonkamer.
 • Volgens afspraak wordt de woongroep bezocht door een woonbegeleider voor het bespreken van praktische zaken en gezamenlijke activiteiten zoals het eten en het huishouden.
 • Elke klant heeft een vaste begeleider die individuele gesprekken met hem of haar voert waarin aandacht wordt geschonken aan dagbesteding, sociale contacten, financiën en andere onderwerpen die hieronder staan genoemd onder het kopje “individuele begeleiding”. Het aantal uren woonbegeleiding varieert per groep en per persoon.
 • Beschermd wonen is een AWBZ-voorziening waarvoor een eigen bijdrage verplicht is.

Individuele begeleiding

HVO-Querido biedt de woonbegeleiding zo veel mogelijk op maat. Iedere cliënt krijgt een persoonlijk begeleider. Samen met de persoonlijk begeleider maakt de cliënt – na inventarisatie van zijn of haar wensen en behoeften – een individueel begeleidingsplan dat zich richt op:

 • Emotionele ondersteuning
  Hoe gaat de cliënt om met psychiatrische klachten en andere psychische en/of sociale problemen?
 • Dagbesteding
  Welke mogelijkheden zijn er voor de klant om op een zinvolle manier met (vrijwilligers)werk, scholing of andere activiteiten de dag door te brengen?
 • Sociale contacten
  Hoe kunnen sociale netwerken (familie, vrienden, buren) worden opgebouwd, onderhouden of misschien uitgebreid?
 • Zelfverzorging en huishouding
  In welke mate is advies en ondersteuning op dit terrein gewenst?
 • Financiën
  Is het wenselijk dat de cliënt ondersteuning krijgt in de vorm van advies of beheer van het inkomen?
 • Medicijnen
  Hoe kan de klant goed leren omgaan met eventueel medicatiegebruik?

 

Contactpersoon

teammanager
Martin Kok