Ambulant team Gezinnen

Adres:
Westerdoksdijk 215, 1013 AD Amsterdam, Nederland

Het Ambulant team Gezinnen biedt gezinnen een combinatie van wonen en begeleiding. Voor de ambulant wonende cliënten en hun kind(-eren) bestaan er verschillende woonvormen.

 • Reina (Amsterdam-Oost), waarin vijf moeders en hun kinderen ieder een eigen kamer hebben, keuken, douche en wc worden gedeeld
 • Czaar Peterstraat, tien zelfstandige HAT-eenheden verdeeld over twee woningen, met twee gezamenlijke voordeuren
 • Velserpoort (Haarlem), tijdelijk onderdak voor maximaal zestien gezinnen
 • satellietwoningen verspreid door Amsterdam; moeder en kind(-eren) wonen zelfstandig
 • eengezinswoningen (Amsterdam Nieuw-West); woningen worden gedeeld door twee moeders met hun kinderen.

Overigens kan het ook zo zijn dat er vaders met hun kind(-eren) onder onze begeleiding vallen.

Het Ambulant team Gezinnen is niet bestemd voor cliënten die harddrugs gebruiken, licht verstandelijk gehandicapt zijn of extreem conflictueus gedrag vertonen.

Planmatige begeleiding

De begeleiding bestaat uit:

 • casemanagement;
 • sociaal maatschappelijke ondersteuning;
 • materiële dienstverlening;
 • facilitaire dienstverlening;
 • dagbesteding;
 • begeleiding van kinderen en opvoedingsondersteuning.

Elke cliënt krijgt een persoonlijk begeleider. Het begeleidingstraject van cliënten wordt planmatig aangepakt. Samen met de cliënt maakt de persoonlijk begeleider een begeleidingsplan. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd: hoe is de begeleiding gedurende de afgelopen periode verlopen en wat zijn de doelen voor de komende tijd. Voor succesvolle begeleiding is de motivatie van de individuele cliënt van het grootste belang.

Opvoeden

Opvoeden moet je leren. Daarom maakt opvoedingsondersteuning deel uit van het begeleidingstraject. Daarnaast wordt er samengewerkt met het Opvoedsteunpunt in de buurt. Als dat nodig is kan dit worden uitgebreid met intensievere hulp via Altra (mits er een indicatie voor Jeugdzorg is verstrekt).

Dagactiviteiten

Bewoners van het Ambulant team Gezinnen worden gestimuleerd hun dag goed te besteden. Naast opvoeden is de dagbesteding gericht op scholing en werk, bijvoorbeeld in samenwerking met het jongerenloket.

Kosten

Afhankelijk van woonvorm betaalt de cliënt een maandelijkse pensionprijs.

Inkomensbeheer

Wie zelfstandig wil wonen, moet goed met geld leren omgaan. Het inkomen van de cliënt wordt daarom beheerd. Inkomensbeheer is gericht op het bieden van ondersteuning bij het budgetteren, het zelfstandig voeren van een administratieve en financiële huishouding en eventuele schuldsanering.

Verblijfsduur

Wonen via het Ambulant team Gezinnen is tijdelijk, er wordt nadrukkelijk gewerkt aan uitstroom. Gemiddeld verblijven vrouwen een  jaar tot anderhalf jaar bij ons.  Het is de bedoeling dat zij in die tijd voldoende zelfvertrouwen en vaardigheden aanleren om hun lot in eigen hand te nemen en zelfstandig te kunnen wonen.

Aanmelding

De aanmelding voor het Ambulant team Gezinnen loopt via de GGD Amsterdam, Veldtafel (Jeugd), telefoon (020) 555 54 62.

 

 

Contactpersoon

teammanager
Karen van Leeuwen