Ambulant Team Psychiatrie

Adres:
Baarsjesweg 258, 1058 AC Amsterdam, Nederland
E: info.ambulantteampsychiatrie@hvoquerido.nl

Het ambulant team psychiatrie begeleidt mensen met een dak- of thuisloosheid én een psychiatrische diagnose zonder verslaving. 

De volgende uitspraak van een cliënt typeert die zwaarte en hardnekkigheid van de situatie waar iemand zich in kan bevinden: ‘De weg tussen het eiland (van dakloosheid) en het vaste land (der maatschappij) is te lang, en de stroming terug naar het eiland is te sterk. Ik heb een boot nodig. Het ambulant team psychiatrie is mijn boot.’

Tegen de stroom mee

Je bent momenteel aangemeld bij de gemeente als dak- en thuisloos, of woont in een woonvorm. Je bent gediagnostiseerd met een psychiatrische diagnose. Je hebt geen drugsverslaving óf je bent afgekickt. Je hebt de wil je leven vorm te geven met behulp van een woning met begeleiding.
Kort gezegd, het leven is beter vorm te geven met een zelfstandige woning. Het doel van onze herstel ondersteunende zorg is tweeledig. 1) Je leven vorm geven zoals je wilt met respect naar jezelf en naar jouw omgeving; én 2) voldoen aan de criteria van de gemeente zodat je kunt blijven wonen op de woning.

Wat betekent dat in de praktijk?

Wij bieden jou een traject naar een zelfstandige woning. De woning en begeleiding zijn de boot, jij bent de kapitein.
Het traject bestaat uit meerdere fases:

De eerste fase is de aanloopfase
Hierin ga jij, ondersteund door de persoonlijk begeleider, aan het werk om aan de voorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen voor de actieve bemiddeling voor een woning. Er is geen keuze of voorkeur mogelijk voor woning of wijk.

De tweede fase is de voorbereidingsfase
Als de actieve bemiddeling is toegewezen, ga je je voorbereiden op de verhuizing. Woningnet gaat een koppeling maken tussen jou en een woning. Nogmaals: er is geen keuze mogelijk voor woning of wijk. Hoe lang de koppeling duurt, is verschillend. Een voorspelling maken is onmogelijk.

De derde fase is de woonfase
Je tekent een contract met HVO-Querido waarbij HVO-Querido optreedt als verhuurder. Je  huurt dan van HVO-Querido. Je zorgt ervoor dat de woning leefbaar ingericht is en ontvangt hierbij begeleiding. Tijdens deze woonfase ga je ervoor zorgen dat je maandelijks de huur betaalt. Daarnaast sta je open voor begeleiding en zorgt ervoor dat er geen overlast klachten zijn.

De vierde fase is de vervolgfase
Minimaal 1 jaar ontvang je begeleiding op de woning bij datgeen wat nodig is voor herstel. Na dit jaar volgt een evaluatie. Als het goed gaat en je voldoet aan de criteria voor de woning op eigen naam (zoals de veldtafel deze stelt) en de begeleider ziet dat ook, dan kan je uitstromen. Als je uitstroomt ga je rechtstreeks huren van de woningcorporatie. Andere opties zijn 6 maanden verlenging of 12 maanden verlenging. Het kan ook zijn dat het traject langer duurt, dit is afhankelijk van jouw situatie. Deze wordt beoordeeld door jou, je persoonlijk begeleider, maar ook door de veldtafel. Als er onverhoopt sprake is van onoplosbare overlast, het niet betalen van de huur of het niet accepteren en of niet open staan voor begeleiding kan je de woning ook kwijtraken.

De vijfde fase is de afsluitingsfase
Je wordt voorgedragen bij de woningcorporatie en bij de veldtafel. Als zij akkoord gaan teken je een zelfstandig contract met de woningcorporatie en je sluit de zorg met ons af. Als er een wens blijft voor persoonlijke begeleiding, kan HVO-Querido dat bieden via Wijkzorg.

Verantwoordelijkheden

Net als elke kapitein op een schip heb je als huurder verantwoordelijkheden:

  • Je verzorgt de woning goed.
  • Je accepteert de inspectie van de woning.
  • Je voorkomt overlast op en rondom de woning.
  • Je betaalt huur voor de woning.

Net als elke kapitein op een schip heb je als cliënt verantwoordelijkheden:

  • Je zet je in voor je eigen herstel.
  • Je staat open en werkt samen met de begeleiding.
  • Je werkt aan herstel van je sociale netwerk.
  • Je zet je in om dagbesteding te doen.

Elke cliënt die in aanmerking komt voor een woning in Amsterdam, zich wil inzetten voor deze verantwoordelijkheden en wil werken aan herstel is welkom bij ons team.

 

Contactpersoon

teammanager
Anita Doggen