Alexanderkade

Adres:
Alexanderkade 64, 1018 ZC Amsterdam, Nederland
T: (020) 219 51 30
E: dealexanderkade@hvoquerido.nl

De Alexanderkade is een woonvoorziening voor 37 jongeren van 18 tot 25 jaar met langdurige psychiatrische problematiek.
Verblijf in een klinische setting is niet langer nodig en terugkeer naar het ouderlijke huis is niet mogelijk. De jongeren hebben onvoldoende (woon)vaardigheden om zelfstandig te wonen. Ook jongeren met een gestabiliseerd toestandbeeld die ambulant worden begeleid en voor wie de overgang van ouderlijk huis naar zelfstandig wonen te groot is, komen in aanmerking voor de Alexanderkade.

Ontwikkelen

Het doel van een verblijf in de Alexanderkade is het bevorderen van het psychische en sociale evenwicht van de jeugdige cliënt in een zo gewoon mogelijke, huiselijke en veilige woonomgeving. De begeleiding is gericht op het ontwikkelen van woonvaardigheden, zowel op praktisch (koken, huishouden, omgaan met geld) als sociaal gebied. Daarnaast besteden we veel aandacht aan scholing en dagbesteding. Zo moeten jongeren bij de Alexanderkade minimaal vier dagdelen per week een dagbesteding hebben.

Doorstromen

Jongeren worden gestimuleerd om door te stromen naar een zelfstandiger woonvorm. De begeleiding krijgt dan een ambulant karakter. De begeleidingsuren worden in samenspraak met de persoonlijk begeleiders vastgesteld. Na verloop van tijd zijn de jongeren in staat om (begeleid) zelfstandig te wonen. De maximale verblijfsduur bij de Alexanderkade is anderhalf à twee jaar.

 

Contactpersoon

teammanager
Koen Hendriks