ACM-COSM

Adres:
Roggeveenstraat 8, 1013 PV Amsterdam, Nederland
T: (020) 626 38 00
E: acm@hvoquerido.nl

Bij het vermoeden van mensenhandel kun je terecht bij ACM-COSM (Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel / Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel) voor advies, hulp, opvang en informatie.  ACM-COSM biedt slachtoffers van mensenhandel veilige opvang, psychosociale en juridische ondersteuning en zinvolle dagbesteding.

Door vrouwen bewust te maken van hun kracht en kennis versterken we hun gevoel voor eigenwaarde en bieden hen een perspectief voor de toekomst. We ondersteunen cliënten bij het maken van keuzes zodat zij zelfstandig kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving of elders. ACM-COSM werkt samen met alle partijen die betrokken zijn bij de ketenaanpak van mensenhandel, zowel in de stad als landelijk.

Het is van belang dat alle signalen van mensenhandel goed in beeld komen. Alleen dan kunnen slachtoffers worden beschermd en kunnen politie en justitie optreden tegen deze vorm van uitbuiting. Het melden van signalen bij ACM-COSM is daarvoor essentieel, het doen van aangifte helpt de opsporing en vervolging in belangrijke mate.

Signalen van mensenhandel

Er zijn veel signalen die op mensenhandel kunnen wijzen. Enkele voorname kenmerken zijn:

Wat doet ACM-COSM?

ACM-COSM opereert op vier gebieden: beleidsmatig, adviserend, ondersteunend, en uiteraard uitvoerend in de coördinatie van hulp, zorg en interventies en de opvang en begeleiding van slachtoffers.

Lees verder.

Contactpersoon

teammanager
Petra Bakker