Aalbersestraat

Adres:
Aalbersestraat 244, 1067 GM Amsterdam, Nederland
T: (020) 219 51 50
E: aalbersestraat@hvoquerido.nl

De Aalbersestraat is sinds januari 2016 een voorziening van HVO-Querido. In deze voormalige kerk wonen 30 Amsterdammers met (forensische) psychiatrische problemen en soms is er sprake van een verslavingsachtergrond, bij wie de verwachting is dat zij willen en kunnen ontwikkelen naar zelfstandig wonen. 

aalberse-roos-1700

We vangen om die reden alleen mensen op die geen harddrugs meer gebruiken. Het aanbod en de werkwijze zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de meest effectieve manier om deze mensen te begeleiden (weer) zelfstandig te gaan deelnemen aan de maatschappij. De Hogeschool Leiden is betrokken bij het opzetten en monitoren van de voorziening.

De Aalbersestraat is een 24-uursvoorziening. Dat betekent dat er de klok rond toezicht is. We werken met een maatschappelijk werker en persoonlijk begeleiders, die verantwoordelijk zijn voor het traject van de bewoners. Zij brengen met de bewoners in kaart wat hun wensen en mogelijkheden zijn. De belemmeringen en risico’s worden door middel van een vroegsignaleringsplan in kaart gebracht en besproken. Op basis daarvan maken zij met hun cliënt een plan van aanpak. Daarnaast werken er dagelijks ondersteunend begeleiders. Deze begeleiders zijn met de bewoners verantwoordelijk voor het creëren van een prettig en veilig leefklimaat in en om het pand. Ze bieden praktische ondersteuning op verschillende leefgebieden.

Aalbersestraat, pand

De cliënten hebben allemaal een behandelaar. De meeste bewoners worden voor instroom aangemeld bij Inforsa van Arkin die gespecialiseerd is in forensische psychiatrische- en verslavingsproblematiek. De behandelaren zullen regelmatig aanwezig zijn in het gebouw, zodat zij goed kunnen monitoren hoe het met de bewoners gaat en bewoners en begeleiders goed kunnen adviseren. Met de bewoners worden afspraken gemaakt over hun weekstructuur.
Samen met de organisatie Roads ondersteunen we alle bewoners bij het vinden van passend werk of een andere vorm van dagbesteding.
Door Amsterdammers die vooruit willen en kunnen op deze manier opvang en deskundige begeleiding te bieden, biedt je een hoopvol perspectief op herstel en groei.

Veelgestelde vragen

Kijk hier voor veelgestelde vragen over de locatie van HVO-Querido aan de Aalbersestraat.

 

Het pand wordt aan de achterzijde begrensd door de Stadsmuur West, een kunstwerk van Rob Birza

Het pand wordt aan de achterzijde begrensd door de Stadsmuur West, een kunstwerk van Rob Birza

 

 

Contactpersoon

teammanager
Suzanne van Dijk