Archief

HVO-Querido gaat het pand aan de Batjanstraat 94 verbouwen voor een nieuwe groep bewoners. In februari 2019 komen er 40 nieuwe mensen wonen.

Lees meer

Sinds april 2017 vangt HVO-Querido op verzoek van de gemeente Amsterdam een groep van 150 ongedocumenteerden op. Eerst in het voormalige Huis van Bewaring aan de Havenstraat, nu tijdelijk in een voormalige school aan de Derkinderenstraat in de wijk Overtoomse Veld in Amsterdam Nieuw-West.

Lees meer

Beschermd wonen Indische buurt richt zich op cliënten met psychiatrische en/of psychosociale klachten en biedt plaats aan 60 cliënten beschermd wonen in Amsterdam Oost.

Lees meer

Housing First Jeugd biedt zelfstandige woonruimte in combinatie met intensieve een-op-een begeleiding voor een tot nu toe moeilijk te reguleren doelgroep met veelal meervoudige problematiek. De inspiratie hiervoor vormt de werkwijze van Pathways to Housing uit New York. Housing First Jeugd is een samenwerking tussen HVO-Querido en Spirit.

Lees meer

Het passantenpension is een verblijf waar mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, tijdelijk kunnen wonen.

Lees meer

De Walborg is een crisisopvang voor 25 daklozen gezinnen. De gezinnen krijgen een kamer en delen sanitair en keuken met elkaar.

Lees meer

Beschermd wonen Funenpark is een gezamenlijke woonvoorziening van De Heeren van Zorg en HVO-Querido.

Lees meer

Op de locatie Velserpoort in Haarlem worden twee doelgroepen opgevangen: dakloze gezinnen en individuele dakloze volwassenen.

Lees meer

Respijthuis Amerbos biedt uitkomst voor Amsterdammers met een psychische kwetsbaarheid die het thuis even niet redden. In Respijthuis Amerbos kunnen onze gasten uitrusten en op adem komen. Zij kunnen hier gedurende korte tijd verblijven en deelnemen aan verschillende herstelbevorderende activiteiten. Er is plaats voor 10 gasten. Hun verblijf kan variëren van enkele dagen tot twee

Lees meer

De Aalbersestraat is sinds januari 2016 een voorziening van HVO-Querido. In deze voormalige kerk wonen 30 Amsterdammers met (forensische) psychiatrische problemen en soms is er sprake van een verslavingsachtergrond, bij wie de verwachting is dat zij willen en kunnen ontwikkelen naar zelfstandig wonen. 

Lees meer